Szczegóły ogłoszenia

ZP/6835/D/16

"Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem osprzętu elektrycznego "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 28,6 2017.01.20 323

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenia o zmianie docx 15,2 2017.02.07 308

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_6835_D_16 doc 179,0 2017.01.20 394

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana terminu otwarcia ofert pdf 250,5 2017.02.07 293

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-6 pdf 719,2 2017.02.10 299

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 555,4 2017.02.16 289
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 25,3 2017.02.16 298

Pobierz wszystkie dokumenty