Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-548/16

"Dostawa generatora termoelektrycznego przeznaczonego do badań laboratoryjnych wraz z osprzętem przyłaczeniowym oraz elementami opomiarowania dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 362,5 2016.12.21 562

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 223,9 2016.12.21 509

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2016.12.21 664
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-548-16 doc 56,0 2016.12.21 560
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2016.12.21 648
Wzór formularza oferty doc 26,6 2016.12.21 661
Wzór umowy - dostawy doc 30,1 2016.12.21 657

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.01.09 541
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2017.01.02 546

Pobierz wszystkie dokumenty