Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-549/16

"usługa ekspercka w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia niezawodności modułów termoelektrycznych w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze ze względu na zastosowane spoinowanie - KC-zp.272-549/16"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 480,5 2016.12.21 463

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 276,0 2016.12.21 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,0 2016.12.21 497
Wzór formularza oferty - usługi doc 42,0 2016.12.21 505
Wzór umowy - usługi doc 198,0 2016.12.21 495

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 365,0 2016.12.22 438

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2016.12.29 420
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej docx 28,9 2016.12.29 424

Pobierz wszystkie dokumenty