Szczegóły ogłoszenia

XXVII/264/1/16/

"Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2017 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1. pkt 2)"

Biblioteka Narodowa

                     

Pobierz wszystkie dokumenty