Szczegóły ogłoszenia

ZP/5807/D/16

"Dostawa czasopism i baz danych 2017"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 20,5 2016.11.22 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,5 2016.11.22 246

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PAKIET 7 2017 rtf 1262,4 2016.11.22 286
załącznik 3a - oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje s doc 37,5 2016.11.22 300
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 53,5 2016.11.22 290
załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 33,0 2016.11.22 291
załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 49,0 2016.11.22 290
Załącznik nr 3b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,1 2016.11.22 283
załącznik nr 4 - wykaz dostaw doc 33,5 2016.11.22 294
załącznik nr 5 - zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 46,0 2016.11.22 285
załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy po zmianach docx 30,3 2016.11.22 290

Pobierz wszystkie dokumenty