Szczegóły ogłoszenia

ZP/5283/D/16

"Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 20,1 2016.11.21 249

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana terminu - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 18,5 2016.11.28 233

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 184,5 2016.11.21 234

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik A - opis przedmiotu zamówienia docx 31,4 2016.11.21 298
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 67,0 2016.11.21 284
Załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 80,5 2016.11.21 290
załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 44,0 2016.11.21 282
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 25,8 2016.11.21 296
załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy doc 88,0 2016.11.21 298

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 77,0 2016.11.30 254
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 47,0 2016.12.01 237

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_zmiana terminu otwarcia ofert - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 18,5 2016.12.01 252
informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2016.12.07 232
zmiana terminu składania ofert doc 34,5 2016.11.28 232
zmodyfikowany załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy po zmianach doc 92,5 2016.11.30 223

Pobierz wszystkie dokumenty