Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/9/16

"Remont tarasów otwartych nad arkadami od strony ogrodu w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 345793_2016 html 44,3 2016.11.17 665

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 350020_2016 html 13,1 2016.11.23 601

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - remont tarasów doc 331,5 2016.11.17 654

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.1#3 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 144,7 2016.11.17 708
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.2#4 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 155,9 2016.11.17 704
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.3#5 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 164,0 2016.11.17 659
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.4#6 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 163,5 2016.11.17 750
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.5#7 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 179,9 2016.11.17 700
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. A.B.6#8 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 182,8 2016.11.17 674
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt bud-wyk. Rys. P.Z.T.1#2 Pałac Krasińskich - Projekt pdf 340,9 2016.11.17 682
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt budowlano-wykonawczy#1 Pałac Krasińskich - Opis budowlany.pdf pdf 2060,0 2016.11.17 712
Zał. nr 3 do SIWZ#Projekt budowlano-wykonawczy#11 PAŁAC KRASIŃSKICH - INFORMACJA BIOZ.PDF PDF 4209,2 2016.11.17 657
Zał. nr 4 do SIWZ#STWiORB#10 PAŁAC KRASIŃSKICH - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.PDF PDF 10380,0 2016.11.17 698
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty docx 27,3 2016.11.17 688
Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do podpisania umowy doc 34,5 2016.11.17 653
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie materiałów i wyrobów budowlanych doc 1991,5 2016.11.17 625
Załącznik nr 13 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 1989,0 2016.11.17 703
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 1977,5 2016.11.17 652
Załącznik nr 15 do SIWZ#Przedmiar#9 PAŁAC KRASIŃSKICH - PRZEDMIAR.PDF PDF 2525,8 2016.11.17 673
Załącznik nr 16 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej doc 1979,0 2016.11.17 672
Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela robót budowlanych wraz z ich wyceną xls 33,5 2016.11.17 711
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 2144,5 2016.11.17 691
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 25,5 2016.11.17 694
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 23,9 2016.11.17 658
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót doc 44,0 2016.11.17 641
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 51,0 2016.11.17 694
Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osób - doświadczenie doc 49,5 2016.11.17 656

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 1958,8 2016.11.23 614

Pobierz wszystkie dokumenty