Szczegóły ogłoszenia

ZP/5458/D/16

"Dostawa wraz z montażem mebli dla administracji centralnej UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 162,8 2016.11.02 280

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 273,0 2016.11.02 372

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A docx 1132,2 2016.11.02 432
Załącznik A.1 - Aranzacja pdf 1952,1 2016.11.02 417
Załącznik A.2 - Aranżacja pdf 2259,5 2016.11.02 425
Załącznik B doc 2375,5 2016.11.02 419
Załącznik B.1 DNiPK pokój 18 jpg 221,6 2016.11.02 392
Załącznik B.2 DNiPK pokój 20 jpg 190,0 2016.11.02 392
Załącznik B.3 DPE pokój 1 jpg 217,8 2016.11.02 388
Załącznik B.4 DPE pokój 3 jpg 198,1 2016.11.02 390
Załącznik B.5 DPE pokój 4 jpg 197,3 2016.11.02 402
Załącznik B.6 DPE pokój 16 jpg 212,7 2016.11.02 398
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 68,5 2016.11.02 421
Załącznik nr 2 A- FORMULARZ CENOWY część 1 xls 32,5 2016.11.02 419
Załącznik nr 2 B - FORMULARZ CENOWY część 2 xls 48,5 2016.11.02 494
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 xml 129,8 2016.11.02 377
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 xml 129,9 2016.11.02 384
Załącznik nr 3a - instrukcja wypełniania JEDZ docx 46,6 2016.11.02 400
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy docx 16,7 2016.11.02 399
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 36,5 2016.11.02 401
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2016.11.02 393
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 99,5 2016.11.02 383
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,1 2016.11.02 420

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 492,6 2016.12.09 252

Pobierz wszystkie dokumenty