Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/5/10/2016

"Dostawa sprzętu kardiologicznego dla grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o. o. "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1001,2 2016.11.02 224

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie pdf 250,3 2016.11.03 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 100,3 2016.11.02 309

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy załącznik nr 2 doc 1604,5 2016.11.02 356
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA JEDZ pdf 1155,5 2016.11.02 294
JEDZ załącznik nr 4 doc 183,0 2016.11.02 303
Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 3 doc 38,5 2016.11.02 317
wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 doc 132,0 2016.11.02 297
wzór umowy załącznik nr 5A doc 125,5 2016.11.02 307
wzór umowy załącznik nr 5B doc 95,0 2016.11.02 303

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 536,5 2016.11.03 192

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 2237,6 2016.11.28 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT doc 99,0 2016.12.08 187
modyfikacja - formularz cenowy załącznik nr 2 doc 1607,0 2016.11.03 243
modyfikacja - SIWZ docx 102,3 2016.11.03 224
modyfikacja - wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 doc 132,0 2016.11.03 223
modyfikacja - wzór umowy załącznik nr 5A doc 126,5 2016.11.03 200
Modyfikacja umowa współpracy załącznik nr 6 doc 83,5 2016.11.28 186
Powiadomienie o wyborze 19.12.12 pdf 337,1 2016.12.19 150
umowa współpracy załącznik nr 6 doc 84,0 2016.11.03 195

Pobierz wszystkie dokumenty