Szczegóły ogłoszenia

ZP/110/B/16

"remont nawierzchni dojścia do budynku akademika Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2016.10.28 299

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 196,0 2016.10.28 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 74,5 2016.10.28 336
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 26,8 2016.10.28 322
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,3 2016.10.28 363
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 38,5 2016.10.28 312
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2016.10.28 296
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 116,0 2016.10.28 303
Załącznik nr 6 zip 586,4 2016.10.28 310
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 26,0 2016.10.28 293

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 545,2 2016.11.08 264

Pobierz wszystkie dokumenty