Szczegóły ogłoszenia

II/264/1/16

"Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie minimum 3000 obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

                     

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty