Szczegóły ogłoszenia

ZP/4856/D/16

"Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,1 2016.10.20 304

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia pdf 72,1 2016.10.20 409

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 308,0 2016.10.20 342

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik A docx 1293,0 2016.10.20 381
załącznik B docx 441,7 2016.10.20 354
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 130,5 2016.10.20 375
Załącznik nr 2 A - FORMULARZ CENOWY część 1 xls 41,0 2016.10.20 425
Załącznik nr 2 B - FORMULARZ CENOWY część 2 xls 32,0 2016.10.20 411
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 xml 114,6 2016.10.20 395
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 xml 111,6 2016.10.20 388
Załącznik nr 3a - instrukcja wypełniania JEDZ docx 46,6 2016.10.20 381
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy docx 16,1 2016.10.20 378
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 97,5 2016.10.20 377
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2016.10.20 369
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 99,5 2016.10.20 397

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianach SIWZ pdf 370,6 2016.11.10 271
Załącznik A NOWY docx 2049,8 2016.11.10 301
Załącznik nr 2 A - FORMULARZ CENOWY część 1 NOWY xls 43,0 2016.11.10 292
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 NOWY xml 129,7 2016.11.10 282
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 NOWY xml 126,7 2016.11.10 316

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 314,8 2016.11.21 264

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 32,0 2016.11.29 264

Pobierz wszystkie dokumenty