Szczegóły ogłoszenia

ZP/5210/D/16

"Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 325523 docx 28,3 2016.10.18 304

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_5210_D_16 doc 166,0 2016.10.18 237

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 72,5 2016.10.18 275
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xlsx 13,9 2016.10.18 290
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 27,3 2016.10.18 297
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,2 2016.10.18 308
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy - Kopia doc 92,5 2016.10.18 286
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - załącznik do umowy xlsx 12,5 2016.10.18 304

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 237,4 2016.11.08 294
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 23,0 2016.11.08 287

Pobierz wszystkie dokumenty