Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/4/9/2016

"Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 157,1 2016.09.28 503

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie dodatkowych informacji pdf 89,3 2016.09.28 402

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 318,7 2016.11.03 405
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA JEDZ pdf 1155,5 2016.09.28 394
JEDZ_zał. nr 5 doc 183,0 2016.09.28 416
Modyfikacja SIWZ docx 72,8 2016.10.20 394
Odpowiedzi na pytania w sprawie SIWZ pdf 1523,9 2016.10.20 369
Ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie pdf 67,4 2016.10.20 352
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1139,3 2016.11.09 380
SIWZ docx 72,5 2016.09.28 468
Zał nr 2_E_4_ Formularz Cenowy1 xlsx 17,4 2016.09.28 414
Zał. nr 1 do Umowy docx 20,4 2016.09.28 411
Zał. nr 4_Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej doc 38,5 2016.09.28 404
Zał. Nr 6_Umowa wzór doc 88,5 2016.09.28 413
Zał.nr 1_E_4 pdf 412,6 2016.09.28 610
Zał.nr 2 do Umowy docx 18,4 2016.09.28 408
Zał.nr 3_E_4_Formularz oferty docx 23,3 2016.09.28 417

Pobierz wszystkie dokumenty