Szczegóły ogłoszenia

ZP/4037/D/16

"Sukcesywna dostawa koprt i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,4 2016.08.25 322

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 300,5 2016.08.25 283

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,5 2016.08.25 303
załącznik nr 2 - formularz cenowy xls 59,5 2016.08.25 336
Załącznik nr 3- Oświadczenie docx 24,9 2016.08.25 339
załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy doc 121,0 2016.08.25 320
załącznik nr 5 - wykaz jednostek xls 150,5 2016.08.25 347
załącznik nr 6 - cennik (załącznik do umowy) xls 59,5 2016.08.25 320
załącznik nr 7 - wykaz zamówień( załącznik do umowy) xls 29,5 2016.08.25 326

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 74,0 2016.09.16 248

Pobierz wszystkie dokumenty