Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/3/7/2016

"Dostawa leków, opatrunków oraz preparatów do dezynfekcji dla grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 491,4 2016.07.27 339

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 6356,7 2016.09.14 352
Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 35 pdf 773,2 2016.10.06 274

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 336,0 2016.07.27 374

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2016.07.27 349
formularz cenowy xlsx 257,3 2016.07.27 570
Formularz ofertowy doc 122,5 2016.07.27 346
JEDZ doc 183,5 2016.07.27 357
Miejsca i wymagania względem dostaw doc 32,0 2016.07.27 337
Oświadczenie dotyczące dopuszczenia do obrotu doc 31,5 2016.07.27 324
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,5 2016.07.27 330
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.07.27 330
umowa współpracy doc 84,0 2016.07.27 337
umowa wzór pakiet 1 - 50 doc 82,0 2016.07.27 354
wzór umowy pakiet 51 - 54 doc 54,5 2016.07.27 338
wzór umowy pakiet 55 doc 53,5 2016.07.27 329

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 237,0 2016.08.22 267

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 75,5 2016.09.01 247

Pobierz wszystkie dokumenty