Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/3/7/2016

"Dostawa leków, opatrunków oraz preparatów do dezynfekcji dla grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 491,4 2016.07.27 338

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 6356,7 2016.09.14 350
Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 35 pdf 773,2 2016.10.06 270

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 336,0 2016.07.27 373

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2016.07.27 348
formularz cenowy xlsx 257,3 2016.07.27 556
Formularz ofertowy doc 122,5 2016.07.27 345
JEDZ doc 183,5 2016.07.27 356
Miejsca i wymagania względem dostaw doc 32,0 2016.07.27 336
Oświadczenie dotyczące dopuszczenia do obrotu doc 31,5 2016.07.27 323
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,5 2016.07.27 329
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.07.27 329
umowa współpracy doc 84,0 2016.07.27 336
umowa wzór pakiet 1 - 50 doc 82,0 2016.07.27 353
wzór umowy pakiet 51 - 54 doc 54,5 2016.07.27 337
wzór umowy pakiet 55 doc 53,5 2016.07.27 328

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 237,0 2016.08.22 266

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 75,5 2016.09.01 245

Pobierz wszystkie dokumenty