Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016.07.26 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016.07.26 194

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016.07.26 234
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.26 231
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.26 238
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.26 251
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.26 224
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016.07.26 264
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016.07.26 240
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016.07.26 222
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016.07.26 248
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016.07.26 236
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016.07.26 238
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016.07.26 226
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016.07.26 242
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.26 232
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.26 232

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016.08.10 222
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016.08.02 205

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016.08.10 229

Pobierz wszystkie dokumenty