Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016.07.26 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016.07.26 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016.07.26 216
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.26 216
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.26 219
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.26 233
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.26 205
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016.07.26 206
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016.07.26 214
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016.07.26 207
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016.07.26 217
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016.07.26 219
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016.07.26 222
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016.07.26 208
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016.07.26 215
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.26 217
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.26 217

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016.08.10 202
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016.08.02 185

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016.08.10 205

Pobierz wszystkie dokumenty