Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016.07.26 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016.07.26 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016.07.26 227
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.26 225
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.26 232
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.26 247
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.26 218
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016.07.26 260
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016.07.26 234
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016.07.26 217
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016.07.26 242
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016.07.26 231
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016.07.26 234
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016.07.26 220
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016.07.26 236
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.26 225
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.26 226

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016.08.10 216
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016.08.02 198

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016.08.10 221

Pobierz wszystkie dokumenty