Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016.07.26 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016.07.26 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016.07.26 219
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.26 217
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.26 224
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.26 237
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.26 210
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016.07.26 248
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016.07.26 218
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016.07.26 208
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016.07.26 219
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016.07.26 221
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016.07.26 227
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016.07.26 211
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016.07.26 218
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.26 219
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.26 219

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016.08.10 203
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016.08.02 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016.08.10 211

Pobierz wszystkie dokumenty