Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016.07.26 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016.07.26 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016.07.26 222
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.26 221
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.26 226
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.26 242
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.26 214
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016.07.26 253
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016.07.26 229
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016.07.26 212
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016.07.26 235
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016.07.26 224
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016.07.26 230
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016.07.26 216
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016.07.26 222
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.26 221
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.26 222

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016.08.10 211
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016.08.02 194

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016.08.10 216

Pobierz wszystkie dokumenty