Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2016.ZK

"Remont dróg dojazdowych wewnętrznych, wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Łubienica Superunki"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2016-07-26 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,8 2016-07-26 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,0 2016-07-26 195
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016-07-26 202
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016-07-26 193
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016-07-26 205
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016-07-26 188
plan sytuacyjny zał 10a pdf 68,7 2016-07-26 191
projekt umowy zał. nr 6 doc 174,5 2016-07-26 194
projekt zagospodarowania 10b pdf 799,1 2016-07-26 196
przedmiar robót zał nr 12 pdf 1666,1 2016-07-26 205
przekroje normalne1 zał 10c pdf 174,1 2016-07-26 197
przekroje normalne2 zał 10 d pdf 265,6 2016-07-26 190
przekroje normalne3 zał 10e pdf 312,7 2016-07-26 197
ST_przebudowa Łubienica Superunki zał nr 11 doc 2530,5 2016-07-26 196
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016-07-26 201
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016-07-26 201

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ docx 59,2 2016-08-10 187
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2016-08-02 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu docx 16,8 2016-08-10 183

Pobierz wszystkie dokumenty