Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016-07-25 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016-07-25 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016-07-25 151
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016-07-25 119
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016-07-25 121
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016-07-25 120
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016-07-25 119
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016-07-25 117
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016-07-25 121
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016-07-25 143
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016-07-25 140
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016-07-25 140
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016-07-25 126
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016-07-25 123
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016-07-25 123

Pobierz wszystkie dokumenty