Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016.07.25 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016.07.25 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016.07.25 223
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016.07.25 196
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.25 196
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.25 209
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.25 209
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.25 190
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016.07.25 193
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016.07.25 213
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016.07.25 227
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016.07.25 212
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016.07.25 198
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.25 202
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.25 208

Pobierz wszystkie dokumenty