Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016.07.25 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016.07.25 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016.07.25 225
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016.07.25 197
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.25 199
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.25 214
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.25 214
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.25 191
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016.07.25 194
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016.07.25 214
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016.07.25 231
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016.07.25 213
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016.07.25 199
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.25 203
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.25 213

Pobierz wszystkie dokumenty