Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016.07.25 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016.07.25 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016.07.25 238
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016.07.25 208
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.25 211
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.25 226
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.25 223
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.25 201
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016.07.25 203
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016.07.25 226
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016.07.25 243
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016.07.25 226
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016.07.25 210
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.25 215
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.25 224

Pobierz wszystkie dokumenty