Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016-07-25 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016-07-25 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016-07-25 206
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016-07-25 181
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016-07-25 169
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016-07-25 176
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016-07-25 176
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016-07-25 170
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016-07-25 178
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016-07-25 198
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016-07-25 201
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016-07-25 198
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016-07-25 181
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016-07-25 175
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016-07-25 177

Pobierz wszystkie dokumenty