Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.7.2016.MK

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 110,0 2016.07.25 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2016.07.25 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dzierżenin 10b pdf 827,6 2016.07.25 221
Formularz oferty zał. nr 1 doc 39,5 2016.07.25 195
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 37,5 2016.07.25 189
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 28,5 2016.07.25 204
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 29,5 2016.07.25 201
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 41,0 2016.07.25 189
projekt umowy zał. nr 6 doc 173,5 2016.07.25 191
projekt zał. 10a pdf 828,6 2016.07.25 212
projekt, zał. 10 pdf 1056,8 2016.07.25 222
przedmiar robót zał nr 12 pdf 348,9 2016.07.25 210
SST zał. nr 11 doc 529,0 2016.07.25 197
wykaz osób zał. nr 5 doc 34,0 2016.07.25 196
wykaz robót zał. nr 4 doc 38,0 2016.07.25 202

Pobierz wszystkie dokumenty