Szczegóły ogłoszenia

XXXV/264/1/16

"Wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących rozbudowy i modyfikacji systemu Repozytorium związanych z nowym systemem archiwizacji - do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Pobierz wszystkie dokumenty