Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/16

"Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2016.07.18 298

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 150,0 2016.07.18 288

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 9 Opis pdf 595,6 2016.07.18 373
Załącznik 10 informacja do BIOZu pdf 228,3 2016.07.18 489
Załącznik 11 Rysunek 01.1 Pzt, rzut pdf 1017,3 2016.07.18 354
Załącznik 12 Rysunek 01.2 Przekroje detale pdf 854,0 2016.07.18 373
Załącznik 13 Rysunek 01.3 Prefabrykaty detale pdf 408,4 2016.07.18 366
Załącznik 14 Rysunek 01.4 Wizualizacje pdf 4939,0 2016.07.18 345
Załącznik 7 STWiOR pdf 872,0 2016.07.18 409
Załącznik 8 Przedmiar pdf 72,3 2016.07.18 371
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2016.07.18 351
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 doc 35,5 2016.07.18 353
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2016.07.18 353
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2016.07.18 358
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2016.07.18 351
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,5 2016.07.18 366

Pobierz wszystkie dokumenty