Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/16

"Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2016.07.18 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 150,0 2016.07.18 277

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 9 Opis pdf 595,6 2016.07.18 363
Załącznik 10 informacja do BIOZu pdf 228,3 2016.07.18 463
Załącznik 11 Rysunek 01.1 Pzt, rzut pdf 1017,3 2016.07.18 342
Załącznik 12 Rysunek 01.2 Przekroje detale pdf 854,0 2016.07.18 366
Załącznik 13 Rysunek 01.3 Prefabrykaty detale pdf 408,4 2016.07.18 357
Załącznik 14 Rysunek 01.4 Wizualizacje pdf 4939,0 2016.07.18 336
Załącznik 7 STWiOR pdf 872,0 2016.07.18 398
Załącznik 8 Przedmiar pdf 72,3 2016.07.18 359
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2016.07.18 341
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 doc 35,5 2016.07.18 345
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2016.07.18 343
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2016.07.18 350
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2016.07.18 343
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,5 2016.07.18 355

Pobierz wszystkie dokumenty