Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/16

"Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2016.07.18 282

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 150,0 2016.07.18 274

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 9 Opis pdf 595,6 2016.07.18 355
Załącznik 10 informacja do BIOZu pdf 228,3 2016.07.18 445
Załącznik 11 Rysunek 01.1 Pzt, rzut pdf 1017,3 2016.07.18 333
Załącznik 12 Rysunek 01.2 Przekroje detale pdf 854,0 2016.07.18 354
Załącznik 13 Rysunek 01.3 Prefabrykaty detale pdf 408,4 2016.07.18 350
Załącznik 14 Rysunek 01.4 Wizualizacje pdf 4939,0 2016.07.18 329
Załącznik 7 STWiOR pdf 872,0 2016.07.18 387
Załącznik 8 Przedmiar pdf 72,3 2016.07.18 350
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2016.07.18 337
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 doc 35,5 2016.07.18 339
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2016.07.18 334
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2016.07.18 344
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2016.07.18 332
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,5 2016.07.18 349

Pobierz wszystkie dokumenty