Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/16

"Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2016.07.18 307

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 150,0 2016.07.18 295

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 9 Opis pdf 595,6 2016.07.18 382
Załącznik 10 informacja do BIOZu pdf 228,3 2016.07.18 505
Załącznik 11 Rysunek 01.1 Pzt, rzut pdf 1017,3 2016.07.18 363
Załącznik 12 Rysunek 01.2 Przekroje detale pdf 854,0 2016.07.18 383
Załącznik 13 Rysunek 01.3 Prefabrykaty detale pdf 408,4 2016.07.18 377
Załącznik 14 Rysunek 01.4 Wizualizacje pdf 4939,0 2016.07.18 356
Załącznik 7 STWiOR pdf 872,0 2016.07.18 422
Załącznik 8 Przedmiar pdf 72,3 2016.07.18 378
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2016.07.18 362
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 doc 35,5 2016.07.18 361
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2016.07.18 366
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2016.07.18 368
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2016.07.18 361
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,5 2016.07.18 376

Pobierz wszystkie dokumenty