Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/16

"Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2016.07.18 318

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 150,0 2016.07.18 306

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 9 Opis pdf 595,6 2016.07.18 398
Załącznik 10 informacja do BIOZu pdf 228,3 2016.07.18 566
Załącznik 11 Rysunek 01.1 Pzt, rzut pdf 1017,3 2016.07.18 390
Załącznik 12 Rysunek 01.2 Przekroje detale pdf 854,0 2016.07.18 398
Załącznik 13 Rysunek 01.3 Prefabrykaty detale pdf 408,4 2016.07.18 391
Załącznik 14 Rysunek 01.4 Wizualizacje pdf 4939,0 2016.07.18 381
Załącznik 7 STWiOR pdf 872,0 2016.07.18 435
Załącznik 8 Przedmiar pdf 72,3 2016.07.18 404
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2016.07.18 378
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 doc 35,5 2016.07.18 380
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2016.07.18 379
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2016.07.18 383
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2016.07.18 379
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,5 2016.07.18 389

Pobierz wszystkie dokumenty