Szczegóły ogłoszenia

ZP/3636/D/16

"Dostawa czasopism i baz danych 2017"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 175,4 2016.07.15 476

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia pdf 76,6 2016.09.13 310

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 217,0 2016.07.19 392

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PAKIET 1Z 2017 rtf 229,6 2016.07.19 437
PAKIET 2Z 2017 rtf 152,3 2016.07.19 457
PAKIET 3Z 2017 rtf 662,7 2016.07.19 484
PAKIET 4Z 2017 rtf 58,4 2016.07.19 422
PAKIET 5Z 2017 rtf 73,1 2016.07.19 431
PAKIET 6 2017 rtf 1154,9 2016.07.19 487
PAKIET 7 2017 rtf 1262,4 2016.07.19 449
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 48,5 2016.07.19 435
załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2016.07.19 422
załącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 40,0 2016.07.19 436
załącznik nr 4 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,5 2016.07.19 414
załącznik nr 5 - wykaz dostaw doc 33,0 2016.07.19 424
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,5 2016.07.19 420
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 29,0 2016.07.19 451

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 222,5 2016.08.24 360
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,5 2016.08.24 321
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 35,5 2016.09.20 333

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania_2 doc 76,5 2016.08.29 340
odpowiedzi na pytania_3 - zmiana terminu składania ofert doc 65,5 2016.09.13 317
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 618,9 2016.08.24 326

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia-2 pdf 76,7 2016.09.20 322

Pobierz wszystkie dokumenty