Szczegóły ogłoszenia

ZP/3636/D/16

"Dostawa czasopism i baz danych 2017"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 175,4 2016.07.15 493

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia pdf 76,6 2016.09.13 321

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 217,0 2016.07.19 405

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PAKIET 1Z 2017 rtf 229,6 2016.07.19 455
PAKIET 2Z 2017 rtf 152,3 2016.07.19 476
PAKIET 3Z 2017 rtf 662,7 2016.07.19 501
PAKIET 4Z 2017 rtf 58,4 2016.07.19 437
PAKIET 5Z 2017 rtf 73,1 2016.07.19 448
PAKIET 6 2017 rtf 1154,9 2016.07.19 520
PAKIET 7 2017 rtf 1262,4 2016.07.19 474
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 48,5 2016.07.19 449
załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2016.07.19 440
załącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 40,0 2016.07.19 452
załącznik nr 4 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,5 2016.07.19 430
załącznik nr 5 - wykaz dostaw doc 33,0 2016.07.19 443
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,5 2016.07.19 442
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 29,0 2016.07.19 472

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 222,5 2016.08.24 376
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,5 2016.08.24 334
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 35,5 2016.09.20 346

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania_2 doc 76,5 2016.08.29 355
odpowiedzi na pytania_3 - zmiana terminu składania ofert doc 65,5 2016.09.13 331
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 618,9 2016.08.24 340

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia-2 pdf 76,7 2016.09.20 338

Pobierz wszystkie dokumenty