Szczegóły ogłoszenia

ZP/3636/D/16

"Dostawa czasopism i baz danych 2017"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 175,4 2016.07.15 481

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia pdf 76,6 2016.09.13 312

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 217,0 2016.07.19 398

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PAKIET 1Z 2017 rtf 229,6 2016.07.19 443
PAKIET 2Z 2017 rtf 152,3 2016.07.19 462
PAKIET 3Z 2017 rtf 662,7 2016.07.19 489
PAKIET 4Z 2017 rtf 58,4 2016.07.19 427
PAKIET 5Z 2017 rtf 73,1 2016.07.19 436
PAKIET 6 2017 rtf 1154,9 2016.07.19 498
PAKIET 7 2017 rtf 1262,4 2016.07.19 455
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 48,5 2016.07.19 441
załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2016.07.19 428
załącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 40,0 2016.07.19 443
załącznik nr 4 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,5 2016.07.19 422
załącznik nr 5 - wykaz dostaw doc 33,0 2016.07.19 430
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,5 2016.07.19 430
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 29,0 2016.07.19 456

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 222,5 2016.08.24 365
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,5 2016.08.24 325
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 35,5 2016.09.20 336

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania_2 doc 76,5 2016.08.29 343
odpowiedzi na pytania_3 - zmiana terminu składania ofert doc 65,5 2016.09.13 320
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 618,9 2016.08.24 329

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia-2 pdf 76,7 2016.09.20 327

Pobierz wszystkie dokumenty