Szczegóły ogłoszenia

ZP/60/B/16

""Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A - winda K3 w części dydaktycznej""

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 23,1 2016.06.27 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 167,0 2016.06.27 317

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 69,0 2016.06.27 382
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2016.06.27 365
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2016.06.27 349
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 38,0 2016.06.27 377
Załącznik nr 4a - Wykaz robót doc 33,0 2016.06.27 374
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2016.06.27 373
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 96,5 2016.06.27 361
Załącznik nr 7 - STWIOR, przedmiar, dokumentacja projektowa zip 10459,1 2016.06.27 365

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ1 pdf 295,4 2016.06.30 281

Pobierz wszystkie dokumenty