Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/6/16

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 78863-2016 htm 141,8 2016.06.09 550

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 313,0 2016.06.09 483

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 70,5 2016.06.09 561
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób (NIEAKTUALNY) doc 92,0 2016.06.09 486
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1975,0 2016.06.09 546
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1974,5 2016.06.09 562
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,0 2016.06.09 512
Załącznik nr 13a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podmiot trzeci) doc 1975,0 2016.06.09 544
Załącznik nr 14 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 36,5 2016.06.09 548
Załącznik nr 1a do SIWZ - załącznik nr 1a do formularza oferty xls 42,5 2016.06.09 554
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 71,0 2016.06.09 607
Załącznik nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy doc 181,0 2016.06.09 640
Załącznik nr 3a do SIWZ ( Zał. nr 1 do PF-U) pdf 104,6 2016.06.09 587
Załącznik nr 3b do SIWZ (Zał. nr 2 do PF-U) pdf 1073,2 2016.06.09 548
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy doc 224,0 2016.06.09 595
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 34,0 2016.06.09 539
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzeń - materiałów doc 44,5 2016.06.09 525
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Protokołu odbioru zaawansowania robót xls 38,0 2016.06.09 524
Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy doc 30,5 2016.06.09 569
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 2012,0 2016.06.09 550

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2016-06-13) docx 22,1 2016.06.13 518
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób (zmieniony 2016-06-13) doc 89,0 2016.06.13 557

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (2016-06-21) docx 23,5 2016.06.21 489

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (2016-06-16) doc 1979,5 2016.06.16 542
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 1974,0 2016.06.09 603

Pobierz wszystkie dokumenty