Szczegóły ogłoszenia

ZP/2493/D/16

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,7 2016.05.11 493

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 281,0 2016.05.13 409

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2016.05.13 461
doc20151109104716 pdf 381,5 2016.05.13 461
doc20151109104817 pdf 431,7 2016.05.13 460
doc20151109104831 pdf 452,9 2016.05.13 431
doc20151109104846 pdf 411,8 2016.05.13 462
doc20151109104901 pdf 404,8 2016.05.13 457
doc20151109104915 pdf 400,7 2016.05.13 446
doc20151109104929 pdf 761,1 2016.05.13 439
doc20151109104945 pdf 530,2 2016.05.13 449
doc20151109105000 pdf 423,8 2016.05.13 451
doc20151109105017 pdf 492,7 2016.05.13 437
doc20151109105030 pdf 465,3 2016.05.13 435
doc20151109105056 pdf 745,5 2016.05.13 418
Nadstawki na biurka pdf 125,9 2016.05.13 454
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia pdf 2391,2 2016.05.13 527
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,0 2016.05.13 459
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 54,5 2016.05.13 437
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 33,5 2016.05.13 455
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2016.05.13 437
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2016.05.13 432
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2016.05.13 429
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 102,0 2016.05.13 475
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 38,0 2016.05.13 431
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 38,0 2016.05.13 430
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykoanwcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2016.05.13 475

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 773,3 2016.05.31 307
Odpowiedzi na pytania 2 pdf 1708,0 2016.06.03 301

Pobierz wszystkie dokumenty