Szczegóły ogłoszenia

ZP/2493/D/16

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,7 2016.05.11 488

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 281,0 2016.05.13 401

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2016.05.13 455
doc20151109104716 pdf 381,5 2016.05.13 456
doc20151109104817 pdf 431,7 2016.05.13 454
doc20151109104831 pdf 452,9 2016.05.13 425
doc20151109104846 pdf 411,8 2016.05.13 453
doc20151109104901 pdf 404,8 2016.05.13 446
doc20151109104915 pdf 400,7 2016.05.13 438
doc20151109104929 pdf 761,1 2016.05.13 433
doc20151109104945 pdf 530,2 2016.05.13 445
doc20151109105000 pdf 423,8 2016.05.13 441
doc20151109105017 pdf 492,7 2016.05.13 431
doc20151109105030 pdf 465,3 2016.05.13 427
doc20151109105056 pdf 745,5 2016.05.13 408
Nadstawki na biurka pdf 125,9 2016.05.13 449
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia pdf 2391,2 2016.05.13 520
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,0 2016.05.13 451
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 54,5 2016.05.13 433
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 33,5 2016.05.13 451
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2016.05.13 432
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2016.05.13 423
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2016.05.13 422
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 102,0 2016.05.13 471
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 38,0 2016.05.13 425
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 38,0 2016.05.13 422
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykoanwcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2016.05.13 469

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 773,3 2016.05.31 298
Odpowiedzi na pytania 2 pdf 1708,0 2016.06.03 295

Pobierz wszystkie dokumenty