Szczegóły ogłoszenia

ZP/2493/D/16

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,7 2016.05.11 503

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 281,0 2016.05.13 422

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2016.05.13 471
doc20151109104716 pdf 381,5 2016.05.13 471
doc20151109104817 pdf 431,7 2016.05.13 470
doc20151109104831 pdf 452,9 2016.05.13 441
doc20151109104846 pdf 411,8 2016.05.13 471
doc20151109104901 pdf 404,8 2016.05.13 468
doc20151109104915 pdf 400,7 2016.05.13 455
doc20151109104929 pdf 761,1 2016.05.13 448
doc20151109104945 pdf 530,2 2016.05.13 464
doc20151109105000 pdf 423,8 2016.05.13 463
doc20151109105017 pdf 492,7 2016.05.13 447
doc20151109105030 pdf 465,3 2016.05.13 447
doc20151109105056 pdf 745,5 2016.05.13 428
Nadstawki na biurka pdf 125,9 2016.05.13 469
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia pdf 2391,2 2016.05.13 537
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,0 2016.05.13 468
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 54,5 2016.05.13 447
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 33,5 2016.05.13 466
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2016.05.13 447
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2016.05.13 442
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2016.05.13 439
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 102,0 2016.05.13 486
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 38,0 2016.05.13 441
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 38,0 2016.05.13 440
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykoanwcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2016.05.13 485

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 773,3 2016.05.31 316
Odpowiedzi na pytania 2 pdf 1708,0 2016.06.03 313

Pobierz wszystkie dokumenty