Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-205/16

"Usługa badawcza w zakresie istniejących systemów sterowania napędami elektrycznymi, na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów MPWiK Kraków."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 469,0 2016.05.10 403

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 274,0 2016.05.10 358

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 159,0 2016.05.10 465
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 163,0 2016.05.10 417
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 167,5 2016.05.10 410
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 164,5 2016.05.10 410
Wzór formularza oferty doc 169,0 2016.05.10 449
Wzór umowy - usługi doc 186,5 2016.05.10 414
Wzór zobowiązania doc 265,0 2016.05.10 402

Pobierz wszystkie dokumenty