Szczegóły ogłoszenia

ZP/14/B/16/1

"Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie E budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 23,8 2016.04.25 326

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 164,0 2016.04.25 345

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 71,0 2016.04.25 398
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2016.04.25 415
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2016.04.25 426
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 36,5 2016.04.25 400
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,0 2016.04.25 424
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 72,0 2016.04.25 402
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 98,5 2016.04.25 409
Załącznik nr 8 i 9 - Specyfikacja i przedmiar robót zip 23314,9 2016.04.25 418

Pobierz wszystkie dokumenty