Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/4/16

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i aranżacji wnętrz"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-OJS076-134178-pl pdf 195,4 2016-04-19 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 278,5 2016-04-19 472

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne pdf 12645,7 2016-04-19 670
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.1.pdf pdf 3480,0 2016-04-19 488
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.10 pdf 246,1 2016-04-19 501
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.11 pdf 201,2 2016-04-19 516
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.12 pdf 960,1 2016-04-19 470
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.13 pdf 172,6 2016-04-19 500
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.14 pdf 255,9 2016-04-19 511
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.15 pdf 254,8 2016-04-19 491
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.16 pdf 204,2 2016-04-19 493
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.17 pdf 722,0 2016-04-19 470
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.18 pdf 675,4 2016-04-19 476
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.2 pdf 202,0 2016-04-19 496
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.3 pdf 245,6 2016-04-19 505
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.4 pdf 266,2 2016-04-19 488
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.5 pdf 239,7 2016-04-19 498
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.1 pdf 4293,7 2016-04-19 471
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.2 pdf 4790,3 2016-04-19 480
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.3 pdf 2555,8 2016-04-19 466
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.4 pdf 2603,1 2016-04-19 470
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.7 pdf 3549,1 2016-04-19 475
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.8 pdf 168,3 2016-04-19 492
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.9 pdf 252,3 2016-04-19 509
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# EKSPERTYZA PPOŻ - Pałac Krasińskich pdf 9900,9 2016-04-19 534
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ 5560 189 12 pdf 548,4 2016-04-19 473
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ.5560 188 12 pdf 617,4 2016-04-19 466
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ.5595 229 12 pdf 766,8 2016-04-19 467
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys nr 1 Plan zag. terenu pdf 1072,6 2016-04-19 482
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 1 a PZT - DROGI POŻAROWE pdf 1172,3 2016-04-19 471
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 2 RZUT PIWNICY pdf 312,9 2016-04-19 482
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 3 RZUT PARTERU pdf 348,7 2016-04-19 483
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 4 RZUTI PIĘTRA pdf 358,6 2016-04-19 472
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 5 RZUT II PIĘTRA pdf 314,6 2016-04-19 475
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 6 PRZEKRÓJ pdf 259,1 2016-04-19 476
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Ekspertyza techn. dot. PAŁACU pdf 9246,9 2016-04-19 579
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# POSTANOWIENIE KW PSP pdf 796,6 2016-04-19 493
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 2 RZUT PIWNICY pdf 358,7 2016-04-19 472
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 3 RZUT PARTERU pdf 430,0 2016-04-19 472
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 4 RZUT I PIĘTRA pdf 427,1 2016-04-19 463
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 5 RZUT II PIĘTRA pdf 378,7 2016-04-19 471
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 6 PRZEKRÓJ pdf 293,1 2016-04-19 487
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia doc 83,0 2016-04-19 558
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz usług doc 2014,5 2016-04-19 476
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postę doc 27,0 2016-04-19 462
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2016-04-19 497
Załącznik nr 12a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podm doc 1975,0 2016-04-19 494
Załącznik nr 13 do SIWZ - Przynależnosć do grupy kapitałowej doc 37,0 2016-04-19 459
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja dotycząca zebrania Wykonawców doc 26,0 2016-04-19 467
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do podpisania doc 28,0 2016-04-19 460
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umow doc 26,0 2016-04-19 484
Załącznik nr 4 do SIWZ - Audyt energetyczny Pałacu im. Krasińskich w Warszaw pdf 10271,5 2016-04-19 497
Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany w Pałacu pdf 1076,7 2016-04-19 514
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 174,5 2016-04-19 548
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Oferty doc 84,0 2016-04-19 488
Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 76,0 2016-04-19 492
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 53,5 2016-04-19 487
Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osób - doświadczenie doc 2016,0 2016-04-19 508

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2016-04-25) doc 1982,5 2016-04-25 381

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (2016-05-20) doc 1997,0 2016-05-20 338
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (2016-05-12) doc 1987,5 2016-05-12 355

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (05.05.2016) doc 29,0 2016-05-05 355

Pobierz wszystkie dokumenty