Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/4/16

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i aranżacji wnętrz"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-OJS076-134178-pl pdf 195,4 2016-04-19 533

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 278,5 2016-04-19 570

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne pdf 12645,7 2016-04-19 882
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.1.pdf pdf 3480,0 2016-04-19 615
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.10 pdf 246,1 2016-04-19 639
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.11 pdf 201,2 2016-04-19 651
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.12 pdf 960,1 2016-04-19 596
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.13 pdf 172,6 2016-04-19 624
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.14 pdf 255,9 2016-04-19 648
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.15 pdf 254,8 2016-04-19 622
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.16 pdf 204,2 2016-04-19 631
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.17 pdf 722,0 2016-04-19 601
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.18 pdf 675,4 2016-04-19 602
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.2 pdf 202,0 2016-04-19 634
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.3 pdf 245,6 2016-04-19 638
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.4 pdf 266,2 2016-04-19 620
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.5 pdf 239,7 2016-04-19 632
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.1 pdf 4293,7 2016-04-19 604
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.2 pdf 4790,3 2016-04-19 603
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.3 pdf 2555,8 2016-04-19 592
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.6.4 pdf 2603,1 2016-04-19 591
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.7 pdf 3549,1 2016-04-19 612
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.8 pdf 168,3 2016-04-19 623
Zał. nr 2 do SIWZ-Pałac Rzeczypospolitej-założenia funkcjonalno-przestrzenne #zał. 5.9 pdf 252,3 2016-04-19 636
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# EKSPERTYZA PPOŻ - Pałac Krasińskich pdf 9900,9 2016-04-19 684
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ 5560 189 12 pdf 548,4 2016-04-19 605
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ.5560 188 12 pdf 617,4 2016-04-19 592
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# POSTANOWIENIE WZ.5595 229 12 pdf 766,8 2016-04-19 591
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys nr 1 Plan zag. terenu pdf 1072,6 2016-04-19 613
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 1 a PZT - DROGI POŻAROWE pdf 1172,3 2016-04-19 603
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 2 RZUT PIWNICY pdf 312,9 2016-04-19 602
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 3 RZUT PARTERU pdf 348,7 2016-04-19 613
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 4 RZUTI PIĘTRA pdf 358,6 2016-04-19 604
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 5 RZUT II PIĘTRA pdf 314,6 2016-04-19 603
Zał. nr 3 do SIWZ - #2012 Ekspertyza# rys. nr 6 PRZEKRÓJ pdf 259,1 2016-04-19 604
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Ekspertyza techn. dot. PAŁACU pdf 9246,9 2016-04-19 750
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# POSTANOWIENIE KW PSP pdf 796,6 2016-04-19 636
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 2 RZUT PIWNICY pdf 358,7 2016-04-19 603
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 3 RZUT PARTERU pdf 430,0 2016-04-19 597
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 4 RZUT I PIĘTRA pdf 427,1 2016-04-19 606
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 5 RZUT II PIĘTRA pdf 378,7 2016-04-19 603
Zał. nr 3 do SIWZ - #2014 Ekspertyza# Rysunek nr 6 PRZEKRÓJ pdf 293,1 2016-04-19 625
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia doc 83,0 2016-04-19 691
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz usług doc 2014,5 2016-04-19 606
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postę doc 27,0 2016-04-19 610
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2016-04-19 636
Załącznik nr 12a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podm doc 1975,0 2016-04-19 637
Załącznik nr 13 do SIWZ - Przynależnosć do grupy kapitałowej doc 37,0 2016-04-19 604
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja dotycząca zebrania Wykonawców doc 26,0 2016-04-19 607
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do podpisania doc 28,0 2016-04-19 600
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umow doc 26,0 2016-04-19 619
Załącznik nr 4 do SIWZ - Audyt energetyczny Pałacu im. Krasińskich w Warszaw pdf 10271,5 2016-04-19 647
Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany w Pałacu pdf 1076,7 2016-04-19 647
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 174,5 2016-04-19 687
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Oferty doc 84,0 2016-04-19 625
Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 76,0 2016-04-19 625
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 53,5 2016-04-19 617
Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osób - doświadczenie doc 2016,0 2016-04-19 655

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2016-04-25) doc 1982,5 2016-04-25 522

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (2016-05-20) doc 1997,0 2016-05-20 462
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (2016-05-12) doc 1987,5 2016-05-12 500

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (05.05.2016) doc 29,0 2016-05-05 494

Pobierz wszystkie dokumenty