Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/8/4/2016

"Wykonanie Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163,7 2016.04.18 775

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 112,4 2016.04.18 647

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach pdf 11785,6 2016.04.18 693
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pdf 4883,4 2016.04.18 747
Harmonogram realizacji_załącznik nr 2a do umowy xlsx 20,1 2016.04.18 707
Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 2-29 rar 6403,1 2016.04.18 618
Mapa zasadnicza 2-29 rar 4143,7 2016.04.18 677
mapa_podzialu_działki 2-19 na 2-29 pdf 2727,0 2016.04.18 629
Opinia geotechniczna rar 6029,0 2016.04.18 594
Opinie gestorów Enea, Veolia, Aquanet zip 3218,9 2016.04.18 616
Program_medyczny__załącznik nr 1 do umowy docx 5952,7 2016.04.18 860
Szczegółowy wykaz i podział Prac na Etapy_zał. 2b do umowy docx 32,1 2016.04.18 678
Umowa Aquanet-korzystanie z sieci wodociągowej pdf 2676,7 2016.04.18 657
Uzgodnienia z ZDM-układ komunikacyjny rar 10596,9 2016.04.18 603
wzór umowy docx 125,4 2016.04.18 676

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
I sprostowanie pdf 79,4 2016.04.18 664
II Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze pdf 72,1 2016.04.18 548
IV ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze pdf 70,3 2016.05.18 369
odpowiedzi na pytania_WCZD 18.05 docx 92,7 2016.05.18 436
Zmodyfikowana SIWZ docx 113,9 2016.05.18 409
Zmodyfikowany Program_medyczny__załącznik_nr_1_do_umowy docx 5952,3 2016.05.18 461
Zmodyfikowany wzór_umowy docx 128,4 2016.05.18 384

Pobierz wszystkie dokumenty