Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/8/4/2016

"Wykonanie Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163,7 2016.04.18 755

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 112,4 2016.04.18 636

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach pdf 11785,6 2016.04.18 677
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pdf 4883,4 2016.04.18 720
Harmonogram realizacji_załącznik nr 2a do umowy xlsx 20,1 2016.04.18 698
Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 2-29 rar 6403,1 2016.04.18 610
Mapa zasadnicza 2-29 rar 4143,7 2016.04.18 613
mapa_podzialu_działki 2-19 na 2-29 pdf 2727,0 2016.04.18 619
Opinia geotechniczna rar 6029,0 2016.04.18 586
Opinie gestorów Enea, Veolia, Aquanet zip 3218,9 2016.04.18 607
Program_medyczny__załącznik nr 1 do umowy docx 5952,7 2016.04.18 827
Szczegółowy wykaz i podział Prac na Etapy_zał. 2b do umowy docx 32,1 2016.04.18 668
Umowa Aquanet-korzystanie z sieci wodociągowej pdf 2676,7 2016.04.18 623
Uzgodnienia z ZDM-układ komunikacyjny rar 10596,9 2016.04.18 595
wzór umowy docx 125,4 2016.04.18 666

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
I sprostowanie pdf 79,4 2016.04.18 656
II Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze pdf 72,1 2016.04.18 537
IV ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze pdf 70,3 2016.05.18 356
odpowiedzi na pytania_WCZD 18.05 docx 92,7 2016.05.18 425
Zmodyfikowana SIWZ docx 113,9 2016.05.18 401
Zmodyfikowany Program_medyczny__załącznik_nr_1_do_umowy docx 5952,3 2016.05.18 430
Zmodyfikowany wzór_umowy docx 128,4 2016.05.18 375

Pobierz wszystkie dokumenty