Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/5/16

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku "C" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 42689-2016 htm 32,7 2016-04-15 290

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 48323-2016 htm 1,2 2016-04-29 210
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 116426-2016 htm 1,4 2016-05-10 188
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 124934-2016 htm 13,7 2016-05-17 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 296,0 2016-04-15 347

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty docx 29,6 2016-04-15 386
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób (NIEAKTUALNY) docx 28,8 2016-04-15 189
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1975,0 2016-04-15 384
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1974,5 2016-04-15 373
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,0 2016-04-15 384
Załącznik nr 13a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podmiot trzeci) doc 1975,0 2016-04-15 386
Załącznik nr 14 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 36,5 2016-04-15 369
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1974,0 2016-04-15 395
Załącznik nr 1a do SIWZ - załącznik nr 1a do formularza oferty xlsx 18,3 2016-04-15 384
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 66,5 2016-04-15 424
Załącznik nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy doc 177,5 2016-04-15 458
Załącznik nr 3a do SIWZ ( Zał. nr 1 do PF-U) pdf 104,6 2016-04-15 455
Załącznik nr 3b do SIWZ (Zał. nr 2 do PF-U) pdf 1073,2 2016-04-15 408
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy doc 219,0 2016-04-15 394
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 22,1 2016-04-15 372
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzeń - materiałów docx 21,5 2016-04-15 368
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Protokołu odbioru zaawansowania robót xlsx 13,6 2016-04-15 376
Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy docx 19,4 2016-04-15 373
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót docx 1968,0 2016-04-15 381

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (z dnia 26 kwietnia 2016r.) doc 1979,5 2016-04-27 329

Pobierz wszystkie dokumenty