Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-182/16

"Usługa analizy składu spalin oraz przepływu i temperatury, w bloku kogeneracji oczyszczalni Płaszów w Krakowie, dla WIMiR."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 467,0 2016.04.15 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 263,0 2016.04.15 286

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 158,5 2016.04.15 352
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 163,0 2016.04.15 352
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 167,0 2016.04.15 373
Wzór formularza oferty doc 170,0 2016.04.15 363
Wzór umowy - usługi doc 189,0 2016.04.15 344

Pobierz wszystkie dokumenty