Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-123/16

"opracowanie projektu modernizacji systemów automatyki z uwzględnieniem kosztorysu projektu, ceny instalowanego osprzętu pomiarowego i kontrolnego - KC-zp.272-123/16"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 474,0 2016.04.15 362

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 274,0 2016.04.15 290

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 179,5 2016.04.15 359
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 163,5 2016.04.15 373
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 168,0 2016.04.15 375
Wykaz osób doc 168,0 2016.04.15 352
Wykaz zrealizowanych usług doc 168,0 2016.04.15 366
Wzór formularza oferty - usługi doc 168,5 2016.04.15 356
Wzór umowy - usługi doc 217,5 2016.04.15 366
Wzór zobowiązania podmiotu doc 265,0 2016.04.15 368
zał. nr 6 - opis przedmiotu zamowienia doc 330,5 2016.04.15 530

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 358,5 2016.04.19 347

Pobierz wszystkie dokumenty