Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/3/16

"Przebudowa istniejących, wskazanych w ekspertyzie ppoż., klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż. wraz z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzenia) tych klatek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz ppoż. dofinansowanego z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016. "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 37667-2016 pdf 128,7 2016-04-11 417

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 37667-2016 doc 37,5 2016-04-14 351
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 40111-2016 pdf 55,1 2016-04-14 349

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 291,0 2016-04-11 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 1 pdf 389,8 2016-04-11 504
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 10 pdf 161,4 2016-04-11 464
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 11 pdf 1204,2 2016-04-11 436
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 2 pdf 391,3 2016-04-11 472
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 3 A pdf 4241,0 2016-04-11 458
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 3 B pdf 373,9 2016-04-11 454
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 4 A pdf 3823,7 2016-04-11 435
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 4 B pdf 364,2 2016-04-11 455
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 5 A pdf 4260,4 2016-04-11 440
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 5 B pdf 371,8 2016-04-11 452
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 6 pdf 2105,8 2016-04-11 428
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 7 pdf 467,0 2016-04-11 456
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 8 pdf 215,6 2016-04-11 438
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# rys. nr 9 pdf 203,9 2016-04-11 448
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ# str. 1-33 EKSPERTYZA TECHNICZNA dot pdf 12917,0 2016-04-11 504
Załącznik nr 4 do SIWZ#EKSPERTYZA PPOZ#POSTANOWIENIE_5595_66_12 pdf 1757,0 2016-04-11 448
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty docx 28,3 2016-04-11 437
Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy docx 19,7 2016-04-11 446
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz robót docx 1967,5 2016-04-11 430
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz osób docx 29,7 2016-04-11 439
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1975,0 2016-04-11 451
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1975,0 2016-04-11 447
Załącznik nr 15 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,0 2016-04-11 433
Załącznik nr 15a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podmiot trzeci) doc 1975,5 2016-04-11 447
Załącznik nr 16 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 37,0 2016-04-11 409
Załącznik nr 17 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1974,0 2016-04-11 446
Załącznik nr 1a do SIWZ - załącznik nr 1a do formularza oferty xlsx 17,5 2016-04-11 438
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 31,8 2016-04-11 491
Załącznik nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy doc 616,5 2016-04-11 495
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#10_III_B_2016 pdf 188,5 2016-04-11 452
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#11_NP_B_2016 pdf 187,9 2016-04-11 416
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#12_WP_B_2016 pdf 189,5 2016-04-11 414
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#13_I_B_2016 pdf 187,0 2016-04-11 424
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#14_II_B_2016 pdf 187,1 2016-04-11 434
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#15_III_B_2016 pdf 187,3 2016-04-11 436
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#16_NP_B_2016 pdf 190,9 2016-04-11 412
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#17_NP_B_2016 pdf 192,6 2016-04-11 419
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#18_WP_B_2016 pdf 190,2 2016-04-11 413
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#19_I_B_2016 pdf 187,1 2016-04-11 413
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#1_NP_B_2016 pdf 213,4 2016-04-11 419
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#20_II_B_2016 pdf 187,3 2016-04-11 440
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#21_III_B_2016 pdf 187,4 2016-04-11 437
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#22_NP_A5_2016 pdf 187,9 2016-04-11 418
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#23_WP_A5_2016 pdf 192,0 2016-04-11 420
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#24a_TCH_A5_2016 pdf 188,1 2016-04-11 414
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#24_I_A5_2016 pdf 199,8 2016-04-11 414
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#25_NP_A5_2016 pdf 199,0 2016-04-11 437
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#26_WP_A5_2016 pdf 200,5 2016-04-11 411
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#27_I_A5_2016 pdf 198,0 2016-04-11 410
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#28_NP_A5_2016 pdf 187,0 2016-04-11 418
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#29_WP_A5_2016 pdf 200,7 2016-04-11 421
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#2_WP_B_2016 pdf 193,5 2016-04-11 416
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#30_I_A5_2016 pdf 187,2 2016-04-11 413
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#31_NP_A6_2016 pdf 188,2 2016-04-11 409
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#32_WP_A6_2016 pdf 189,9 2016-04-11 413
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#33a_TCH_A6_2016 pdf 189,4 2016-04-11 419
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#33_I_A6_2016 pdf 187,0 2016-04-11 424
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#34_NP_A1_2016 pdf 189,4 2016-04-11 412
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#35_WP_A1_2016 pdf 190,1 2016-04-11 419
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#36_I_A1_2016 pdf 187,4 2016-04-11 418
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#37a_TCH_B_2016 pdf 188,8 2016-04-11 407
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#37_III_B_2016 pdf 189,4 2016-04-11 422
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#3_I_B_2016 pdf 187,6 2016-04-11 408
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#4_II_B_2016 pdf 187,6 2016-04-11 414
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#5_III_B_2016 pdf 187,7 2016-04-11 452
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#6_NP_B_2016 pdf 189,1 2016-04-11 416
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#7_WP_B_2016 pdf 190,3 2016-04-11 399
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#8_I_B_2016 pdf 188,3 2016-04-11 429
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KLATKI SCHODOWE#9_II_B_2016 pdf 188,6 2016-04-11 411
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.10 pdf 147,7 2016-04-11 450
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.11 pdf 157,2 2016-04-11 441
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.12 pdf 148,1 2016-04-11 457
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.13 pdf 52,4 2016-04-11 435
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.14 pdf 57,9 2016-04-11 456
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.15 pdf 62,2 2016-04-11 434
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.16 pdf 57,7 2016-04-11 443
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.17 pdf 53,7 2016-04-11 437
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.18 pdf 52,5 2016-04-11 424
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.19 pdf 60,2 2016-04-11 451
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.20 pdf 75,4 2016-04-11 450
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.21 pdf 62,1 2016-04-11 443
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.22 pdf 54,3 2016-04-11 455
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.23 pdf 62,5 2016-04-11 443
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.24 pdf 76,7 2016-04-11 446
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.25 pdf 92,1 2016-04-11 437
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.26 pdf 91,0 2016-04-11 448
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.27 pdf 77,4 2016-04-11 451
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.28 pdf 70,3 2016-04-11 454
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.29 pdf 61,7 2016-04-11 442
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.30 pdf 56,4 2016-04-11 444
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.5 pdf 66,1 2016-04-11 414
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.6 pdf 74,4 2016-04-11 440
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.7 pdf 56,5 2016-04-11 437
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.8 pdf 121,3 2016-04-11 450
Załącznik nr 3 do SIWZ#PFU#KONDYGNACJE#2.3.9 pdf 111,4 2016-04-11 458
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres opracowania przez Wykonawcę docx 26,1 2016-04-11 447
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 216,0 2016-04-11 472
Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 23,4 2016-04-11 436
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzeń - materiałów docx 21,4 2016-04-11 433
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Protokołu odbioru zaawansowania robót xlsx 15,6 2016-04-11 422

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z informacją o zmianie treści SIWZ (22.04.2016r.) doc 2034,0 2016-04-22 344

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców z dnia 2016-04-19 doc 1979,5 2016-04-20 352

Pobierz wszystkie dokumenty