Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2016.ZK

"Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2016.03.04 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 37,2 2016.03.04 189

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy zał nr 1 doc 36,5 2016.03.04 277
oświadczenie o osobach - 2b doc 26,0 2016.03.04 274
Oświadczenie o podwykonawcach zał nr 6 docx 12,5 2016.03.04 269
Oświadczenie o przynalezności naz nr 4 doc 33,5 2016.03.04 300
Oświadczenie z art 24 zał nr 2a do SIWZ doc 39,5 2016.03.04 247
oświadczenie zał. 2 doc 28,5 2016.03.04 288
Umowa z Wykonawcą zał nr 3 doc 73,5 2016.03.04 283

Pobierz wszystkie dokumenty