Szczegóły ogłoszenia

ZP/1118/D/16

"Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UAM, segment G"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 144,3 2016.03.02 578

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie PDF 86,5 2016.04.01 337

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 194,5 2016.03.04 338

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Rysunek 3_131 pdf 17,6 2016.03.04 369
Rysunek 3_132 pdf 18,7 2016.03.04 317
Rysunek 3_135 pdf 12,4 2016.03.04 330
Rysunek 3_139 pdf 19,4 2016.03.04 315
Rysunek 3_144 pdf 72,5 2016.03.04 323
Rysynek 3_143 pdf 62,7 2016.03.04 322
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy doc 58,0 2016.03.04 513
Załącznik Nr 2 Formularz cenowy doc 52,0 2016.03.04 505
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 35,0 2016.03.04 486
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 32,0 2016.03.04 483
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw doc 38,0 2016.03.04 509
Załącznik nr 6 Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2016.03.04 515
Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy doc 75,5 2016.03.04 333
Załącznik nr A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 77,2 2016.03.04 438

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-15 doc 98,0 2016.04.01 336

Pobierz wszystkie dokumenty