Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/18/15

"Dostosowanie powierzchni wewnętrznej Pałacu na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sanitariatów na poziomie -1 wraz z dostępem do sal wystawowych i czytelni w ramach realizacji Projektu pn.: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych."

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 355526-2015 html 32,9 2015.12.29 766

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11308-2016 html 2,8 2016.01.15 672
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4149-2016 htm 2,6 2016.01.13 709

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 4206,0 2015.12.29 643

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 16 do SIWZ#1) Przedmiar - roboty budowlane pdf 21119,4 2015.12.29 803
Zał. 16 do SIWZ#2) Przedmiar - instalacje elektryczne pdf 8970,2 2015.12.29 833
Zał. 16 do SIWZ#3) Przedmiar - instalacje sanitarne pdf 4249,9 2015.12.29 761
Zał. 17 do SIWZ#1) Projekt Budowlany (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INST. SANIT., INST. ELEKTR.) pdf 90820,0 2015.12.29 822
Zał. 17 do SIWZ#10) STWiOR Część 3 INSTALACJE SANITARNE Część 3.2. INST. WENTYLACYJNE pdf 12584,0 2015.12.29 814
Zał. 17 do SIWZ#2) Projekt Wykonawczy Część 1 ARCHITEKTURA pdf 67043,8 2015.12.29 783
Zał. 17 do SIWZ#3) STWIOR Część 1 ARCHITEKTURA pdf 73654,5 2015.12.29 764
Zał. 17 do SIWZ#4) Projekt Wykonawczy Część 2 KONSTRUKCJA pdf 13422,1 2015.12.29 807
Zał. 17 do SIWZ#5) STWIOR Część 2 KONSTRUKCJA pdf 58059,0 2015.12.29 741
Zał. 17 do SIWZ#6) Projekt Wykonawczy Część 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE pdf 14799,0 2015.12.29 1058
Zał. 17 do SIWZ#7) STWIOR Część 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE pdf 23215,8 2015.12.29 737
Zał. 17 do SIWZ#8) Projekt Wykonawczy Część 3 INSTALACJE SANITARNE pdf 23399,6 2015.12.29 744
Zał. 17 do SIWZ#9) STWiOR Część 3 INSTALACJE SANITARNE Część 3.1 INST. WOD.-KAN I CENTR.OGRZ. pdf 8280,9 2015.12.29 733
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 2036,0 2015.12.29 781
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 3929,0 2015.12.29 768
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,5 2015.12.29 764
Załącznik nr 11a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. innych podmiotów) doc 3929,0 2015.12.29 726
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 3938,0 2015.12.29 775
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 3929,5 2015.12.29 745
Załącznik nr 15 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej docx 19,3 2015.12.29 729
Załącznik nr 16 do SIWZ - Zestawienie przedmiarów doc 1978,0 2015.12.29 753
Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela robót budowlano-instalacyjnych wraz z ich wyceną xls 2003,0 2015.12.29 810
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 2005,5 2015.12.29 769
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy doc 2140,0 2015.12.29 826
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 2013,0 2015.12.29 766
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń i materiałów doc 2005,0 2015.12.29 738
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 1987,0 2015.12.29 741
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (NIEAKTUALNY) doc 2023,0 2015.12.29 671
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób - DOŚWIADCZENIE doc 3974,0 2015.12.29 702
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 3979,5 2015.12.29 756

Zmiany specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ (2015-01-11) doc 1995,0 2016.01.11 722

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1983,0 2016.01.12 794
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja dotycząca zebrania Wykonawców doc 3927,0 2015.12.29 786

Pobierz wszystkie dokumenty