Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/17/15

"Zakup i instalacja urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie, zakup oprogramowania wraz ze scenariuszem merytorycznym dla potrzeb audiowizualnych w Pałacu Krasińskich."

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 184,3 2015-12-28 518

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2016-OJS026-041490 (opublikowane) pdf 73,7 2016-02-10 348
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 80,9 2016-02-04 357

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2237,0 2015-12-28 465

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt (NIEAKTUALNY) doc 10661,0 2015-12-28 590
Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz Oferty (NIEAKTUALNY) doc 2039,5 2015-12-28 470
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 3928,5 2015-12-28 446
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 3928,0 2015-12-28 453
Załącznik nr 12a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (podmiot trzeci) doc 3928,5 2015-12-28 439
Załącznik nr 13 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 36,5 2015-12-28 435
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 3927,5 2015-12-28 451
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 3929,0 2015-12-28 446
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzor umowy doc 2181,0 2015-12-28 465
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zestawienie cen elementów dostawy (NIEAKTUALNY) doc 207,0 2015-12-28 504
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 1995,5 2015-12-28 431
Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy doc 1990,0 2015-12-28 460
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urządzeń materiałów doc 2002,0 2015-12-28 449
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dane kiosku multimedialnego (infokiosku) doc 3084,0 2015-12-28 487
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób doc 115,0 2015-12-28 447
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wykaz osób - doświadczenie doc 115,0 2015-12-28 442
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw i usług doc 115,5 2015-12-28 449

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1983,0 2016-01-15 441

Pobierz wszystkie dokumenty