Szczegóły ogłoszenia

ZP/145/B/15

"Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 159,6 2015.12.16 926

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 239,0 2015.12.18 688

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 64,0 2015.12.18 653
Załącznik nr 10 - Dokementacja projektowa_Errata zip 952,2 2015.12.18 697
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_01 Zagospodarowanie terenu zip 25917,8 2015.12.18 642
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura1 zip 39507,7 2015.12.18 730
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura2 zip 46987,6 2015.12.18 679
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura3 zip 44038,1 2015.12.18 663
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura4 zip 45496,3 2015.12.18 641
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura5 zip 32143,5 2015.12.18 642
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura6 zip 32420,6 2015.12.18 605
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_03 Konstrukcja1 zip 33369,5 2015.12.18 591
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_03 Konstrukcja2 zip 40823,8 2015.12.18 587
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne1 zip 32517,2 2015.12.18 619
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne2 zip 39243,9 2015.12.18 613
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne3 zip 37392,9 2015.12.18 623
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne4 zip 39961,1 2015.12.18 594
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe1 zip 42898,9 2015.12.18 615
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe2 zip 45204,6 2015.12.18 595
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe3 zip 29598,5 2015.12.18 594
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_06 Instalacje słaboprądowe1 zip 34019,8 2015.12.18 604
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_06 Instalacje słaboprądowe2 zip 31285,9 2015.12.18 616
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_07 Automatyka zip 18939,3 2015.12.18 586
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_08 Układ drogowy zip 13044,3 2015.12.18 545
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_09drenaż,10operat akust,11wyburz,1 zip 25917,9 2015.12.18 544
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_13 Technologia sceniczna zip 19644,4 2015.12.18 586
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_geolog, książka pomiesz, proj.prze zip 19792,1 2015.12.18 573
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_przył.energet.i usun.kolizji zip 47503,9 2015.12.18 562
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy doc 50,0 2015.12.18 602
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.12.18 568
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2015.12.18 579
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,0 2015.12.18 556
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,5 2015.12.18 623
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 72,0 2015.12.18 548
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 119,0 2015.12.18 623
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 5609,8 2015.12.18 619
Załącznik nr 9 - Przedmiary robót zip 3607,3 2015.12.18 761

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AA-00-010 rew.01_Schemat wycinek i nasadzeń zieleni_ pdf 3012,3 2016.01.20 441
AA-00-010 rew.01_Schemat wycinek i nasadzeń zieleni_1-500 dwg 806,0 2016.01.20 331
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 493,2 2016.01.11 520
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 1820,6 2016.01.12 525
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ3 pdf 3962,5 2016.01.14 475
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4 pdf 2201,0 2016.01.14 458
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ5 doc 111,5 2016.01.18 509
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ6 doc 111,5 2016.01.18 517
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ7 doc 60,5 2016.01.20 478
Załącznik do odp. nr 6_ nr EE-01-012 INST SIŁY POZIOM +3 dwg 2353,9 2016.01.12 398
Załącznik do odp. nr 6_EE-01-012 INST SIŁY POZIOM +3_rew.1 pdf 2857,2 2016.01.12 409

Pobierz wszystkie dokumenty