Szczegóły ogłoszenia

ZP/145/B/15

"Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 159,6 2015.12.16 971

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 239,0 2015.12.18 725

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 64,0 2015.12.18 1383
Załącznik nr 10 - Dokementacja projektowa_Errata zip 952,2 2015.12.18 733
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_01 Zagospodarowanie terenu zip 25917,8 2015.12.18 673
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura1 zip 39507,7 2015.12.18 767
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura2 zip 46987,6 2015.12.18 721
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura3 zip 44038,1 2015.12.18 696
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura4 zip 45496,3 2015.12.18 674
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura5 zip 32143,5 2015.12.18 679
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_02 Architektura6 zip 32420,6 2015.12.18 643
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_03 Konstrukcja1 zip 33369,5 2015.12.18 628
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_03 Konstrukcja2 zip 40823,8 2015.12.18 626
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne1 zip 32517,2 2015.12.18 659
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne2 zip 39243,9 2015.12.18 650
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne3 zip 37392,9 2015.12.18 654
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_04 Instalacje sanitarne4 zip 39961,1 2015.12.18 646
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe1 zip 42898,9 2015.12.18 659
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe2 zip 45204,6 2015.12.18 634
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_05 Instalacje silnoprądowe3 zip 29598,5 2015.12.18 634
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_06 Instalacje słaboprądowe1 zip 34019,8 2015.12.18 644
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_06 Instalacje słaboprądowe2 zip 31285,9 2015.12.18 654
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_07 Automatyka zip 18939,3 2015.12.18 623
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_08 Układ drogowy zip 13044,3 2015.12.18 586
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_09drenaż,10operat akust,11wyburz,1 zip 25917,9 2015.12.18 582
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_13 Technologia sceniczna zip 19644,4 2015.12.18 625
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_geolog, książka pomiesz, proj.prze zip 19792,1 2015.12.18 613
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_przył.energet.i usun.kolizji zip 47503,9 2015.12.18 599
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy doc 50,0 2015.12.18 633
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.12.18 608
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2015.12.18 620
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,0 2015.12.18 613
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,5 2015.12.18 666
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 72,0 2015.12.18 591
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 119,0 2015.12.18 660
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 5609,8 2015.12.18 654
Załącznik nr 9 - Przedmiary robót zip 3607,3 2015.12.18 810

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AA-00-010 rew.01_Schemat wycinek i nasadzeń zieleni_ pdf 3012,3 2016.01.20 491
AA-00-010 rew.01_Schemat wycinek i nasadzeń zieleni_1-500 dwg 806,0 2016.01.20 363
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 493,2 2016.01.11 558
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 1820,6 2016.01.12 564
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ3 pdf 3962,5 2016.01.14 520
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4 pdf 2201,0 2016.01.14 496
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ5 doc 111,5 2016.01.18 588
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ6 doc 111,5 2016.01.18 601
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ7 doc 60,5 2016.01.20 514
Załącznik do odp. nr 6_ nr EE-01-012 INST SIŁY POZIOM +3 dwg 2353,9 2016.01.12 433
Załącznik do odp. nr 6_EE-01-012 INST SIŁY POZIOM +3_rew.1 pdf 2857,2 2016.01.12 456

Pobierz wszystkie dokumenty