Szczegóły ogłoszenia

ZP/6569/D/15

"Dostawa czsopism 2016"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 20,2 2015.12.07 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 195,0 2015.12.07 253

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Pakiet 7 doc 683,5 2015.12.07 305
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 50,5 2015.12.07 284
Załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2015.12.07 290
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 doc 35,0 2015.12.07 360
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 doc 30,0 2015.12.07 297
załącznik nr 5 - wykaza dostaw doc 33,0 2015.12.07 283
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,0 2015.12.07 271
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 27,3 2015.12.07 283

Pobierz wszystkie dokumenty