Szczegóły ogłoszenia

ZP/6359/D/15

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,7 2015.11.27 401

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,5 2015.12.02 353

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2015.12.02 457
doc20151109104716 pdf 381,5 2015.12.02 441
doc20151109104817 pdf 431,7 2015.12.02 411
doc20151109104831 pdf 452,9 2015.12.02 418
doc20151109104846 pdf 411,8 2015.12.02 412
doc20151109104901 pdf 404,8 2015.12.02 395
doc20151109104915 pdf 400,7 2015.12.02 373
doc20151109104929 pdf 761,1 2015.12.02 360
doc20151109104945 pdf 530,2 2015.12.02 330
doc20151109105000 pdf 423,8 2015.12.02 372
doc20151109105017 pdf 492,7 2015.12.02 373
doc20151109105030 pdf 465,3 2015.12.02 377
doc20151109105056 pdf 745,5 2015.12.02 345
Załacznik A - Opis przedmiotu zamówienia doc 273,5 2015.12.02 504
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,5 2015.12.02 365
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 51,0 2015.12.02 365
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 41,0 2015.12.02 403
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2015.12.02 362
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2015.12.02 341
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2015.12.02 331
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2015.12.02 342
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 37,5 2015.12.02 349
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2015.12.02 346
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2015.12.02 341

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pyt 1-3 pdf 565,5 2015.12.21 334
odpowiedzi na pytania - pyt. 4-6 pdf 553,9 2015.12.31 293
Odpowiedzi na pytania -odp. nr 7 pdf 320,2 2016.01.05 302
odpowiedzi na pytania-odp. 8,9 pdf 374,4 2016.01.05 302

Pobierz wszystkie dokumenty