Szczegóły ogłoszenia

ZP/6359/D/15

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,7 2015.11.27 390

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,5 2015.12.02 345

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2015.12.02 449
doc20151109104716 pdf 381,5 2015.12.02 430
doc20151109104817 pdf 431,7 2015.12.02 402
doc20151109104831 pdf 452,9 2015.12.02 410
doc20151109104846 pdf 411,8 2015.12.02 403
doc20151109104901 pdf 404,8 2015.12.02 387
doc20151109104915 pdf 400,7 2015.12.02 363
doc20151109104929 pdf 761,1 2015.12.02 348
doc20151109104945 pdf 530,2 2015.12.02 322
doc20151109105000 pdf 423,8 2015.12.02 362
doc20151109105017 pdf 492,7 2015.12.02 365
doc20151109105030 pdf 465,3 2015.12.02 367
doc20151109105056 pdf 745,5 2015.12.02 335
Załacznik A - Opis przedmiotu zamówienia doc 273,5 2015.12.02 493
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,5 2015.12.02 355
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 51,0 2015.12.02 356
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 41,0 2015.12.02 395
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2015.12.02 353
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2015.12.02 333
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2015.12.02 319
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2015.12.02 331
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 37,5 2015.12.02 340
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2015.12.02 337
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2015.12.02 331

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pyt 1-3 pdf 565,5 2015.12.21 325
odpowiedzi na pytania - pyt. 4-6 pdf 553,9 2015.12.31 286
Odpowiedzi na pytania -odp. nr 7 pdf 320,2 2016.01.05 293
odpowiedzi na pytania-odp. 8,9 pdf 374,4 2016.01.05 292

Pobierz wszystkie dokumenty