Szczegóły ogłoszenia

ZP/6359/D/15

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,7 2015.11.27 418

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,5 2015.12.02 371

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2015.12.02 470
doc20151109104716 pdf 381,5 2015.12.02 459
doc20151109104817 pdf 431,7 2015.12.02 427
doc20151109104831 pdf 452,9 2015.12.02 436
doc20151109104846 pdf 411,8 2015.12.02 430
doc20151109104901 pdf 404,8 2015.12.02 412
doc20151109104915 pdf 400,7 2015.12.02 391
doc20151109104929 pdf 761,1 2015.12.02 374
doc20151109104945 pdf 530,2 2015.12.02 343
doc20151109105000 pdf 423,8 2015.12.02 389
doc20151109105017 pdf 492,7 2015.12.02 390
doc20151109105030 pdf 465,3 2015.12.02 392
doc20151109105056 pdf 745,5 2015.12.02 361
Załacznik A - Opis przedmiotu zamówienia doc 273,5 2015.12.02 519
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,5 2015.12.02 381
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 51,0 2015.12.02 376
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 41,0 2015.12.02 419
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2015.12.02 377
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2015.12.02 356
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2015.12.02 350
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2015.12.02 358
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 37,5 2015.12.02 365
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2015.12.02 363
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2015.12.02 353

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pyt 1-3 pdf 565,5 2015.12.21 346
odpowiedzi na pytania - pyt. 4-6 pdf 553,9 2015.12.31 308
Odpowiedzi na pytania -odp. nr 7 pdf 320,2 2016.01.05 320
odpowiedzi na pytania-odp. 8,9 pdf 374,4 2016.01.05 317

Pobierz wszystkie dokumenty