Szczegóły ogłoszenia

ZP/6359/D/15

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,7 2015.11.27 442

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,5 2015.12.02 383

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2015.12.02 484
doc20151109104716 pdf 381,5 2015.12.02 472
doc20151109104817 pdf 431,7 2015.12.02 440
doc20151109104831 pdf 452,9 2015.12.02 452
doc20151109104846 pdf 411,8 2015.12.02 446
doc20151109104901 pdf 404,8 2015.12.02 421
doc20151109104915 pdf 400,7 2015.12.02 412
doc20151109104929 pdf 761,1 2015.12.02 400
doc20151109104945 pdf 530,2 2015.12.02 359
doc20151109105000 pdf 423,8 2015.12.02 397
doc20151109105017 pdf 492,7 2015.12.02 418
doc20151109105030 pdf 465,3 2015.12.02 403
doc20151109105056 pdf 745,5 2015.12.02 372
Załacznik A - Opis przedmiotu zamówienia doc 273,5 2015.12.02 542
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,5 2015.12.02 393
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 51,0 2015.12.02 389
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 41,0 2015.12.02 431
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2015.12.02 387
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2015.12.02 375
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2015.12.02 365
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2015.12.02 369
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 37,5 2015.12.02 384
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2015.12.02 377
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2015.12.02 369

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pyt 1-3 pdf 565,5 2015.12.21 361
odpowiedzi na pytania - pyt. 4-6 pdf 553,9 2015.12.31 326
Odpowiedzi na pytania -odp. nr 7 pdf 320,2 2016.01.05 335
odpowiedzi na pytania-odp. 8,9 pdf 374,4 2016.01.05 329

Pobierz wszystkie dokumenty