Szczegóły ogłoszenia

ZP/6359/D/15

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,7 2015.11.27 410

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,5 2015.12.02 362

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
doc20151109104700 pdf 441,9 2015.12.02 466
doc20151109104716 pdf 381,5 2015.12.02 451
doc20151109104817 pdf 431,7 2015.12.02 422
doc20151109104831 pdf 452,9 2015.12.02 427
doc20151109104846 pdf 411,8 2015.12.02 423
doc20151109104901 pdf 404,8 2015.12.02 405
doc20151109104915 pdf 400,7 2015.12.02 385
doc20151109104929 pdf 761,1 2015.12.02 367
doc20151109104945 pdf 530,2 2015.12.02 339
doc20151109105000 pdf 423,8 2015.12.02 383
doc20151109105017 pdf 492,7 2015.12.02 380
doc20151109105030 pdf 465,3 2015.12.02 385
doc20151109105056 pdf 745,5 2015.12.02 355
Załacznik A - Opis przedmiotu zamówienia doc 273,5 2015.12.02 512
Załącznik Nr 1 a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 36,5 2015.12.02 372
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy doc 51,0 2015.12.02 371
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 41,0 2015.12.02 412
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu doc 36,0 2015.12.02 372
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2015.12.02 349
Załącznik nr 5 - wykaz głównych dostaw doc 38,5 2015.12.02 343
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2015.12.02 350
Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów doc 37,5 2015.12.02 359
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2015.12.02 354
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędne doc 33,0 2015.12.02 348

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pyt 1-3 pdf 565,5 2015.12.21 341
odpowiedzi na pytania - pyt. 4-6 pdf 553,9 2015.12.31 304
Odpowiedzi na pytania -odp. nr 7 pdf 320,2 2016.01.05 310
odpowiedzi na pytania-odp. 8,9 pdf 374,4 2016.01.05 310

Pobierz wszystkie dokumenty