Szczegóły ogłoszenia

ZP/130/B/15

"remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 17,9 2015.11.24 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 67,5 2015.11.24 354

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Collegium Maius - E-Learning Aranżacja pdf 46,2 2015.11.24 446
Collegium Maius - E-Learning Aranżacja Elektryki pdf 39,0 2015.11.24 433
Collegium Maius - E-Learning Przedmiar Budowlany pdf 37,0 2015.11.24 425
Collegium Maius - E-Learning Przedmiar Elektryczny pdf 116,7 2015.11.24 443
Collegium Maius - E-Learning Struktura Projekt pdf 110,5 2015.11.24 429
Collegium Maius - E-Learning Struktura Rys. nr 1 pdf 150,0 2015.11.24 454
Collegium Maius - E-Learning Struktura Zestawienie pdf 56,5 2015.11.24 433
OPZ Maius Cisco 29-10-2015 doc 36,0 2015.11.24 435
OPZ Maius HP 29-10-2015 doc 37,0 2015.11.24 425
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 31,0 2015.11.24 412
SPECYFIKACJA TECHNICZNA pom. E- docx 26,2 2015.11.24 404
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 71,5 2015.11.24 428
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.11.24 407
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 37,0 2015.11.24 418
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2015.11.24 402
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 99,5 2015.11.24 447
Zdjęcie nr 1 jpg 1986,5 2015.11.24 434
Zdjęcie nr 2 jpg 2526,6 2015.11.24 414
Zdjęcie nr 3 jpg 2457,5 2015.11.24 434
Zdjęcie nr 4 jpg 2315,7 2015.11.24 413

Pobierz wszystkie dokumenty