Szczegóły ogłoszenia

ZP/130/B/15

"remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 17,9 2015.11.24 376

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 67,5 2015.11.24 346

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Collegium Maius - E-Learning Aranżacja pdf 46,2 2015.11.24 438
Collegium Maius - E-Learning Aranżacja Elektryki pdf 39,0 2015.11.24 424
Collegium Maius - E-Learning Przedmiar Budowlany pdf 37,0 2015.11.24 417
Collegium Maius - E-Learning Przedmiar Elektryczny pdf 116,7 2015.11.24 434
Collegium Maius - E-Learning Struktura Projekt pdf 110,5 2015.11.24 419
Collegium Maius - E-Learning Struktura Rys. nr 1 pdf 150,0 2015.11.24 440
Collegium Maius - E-Learning Struktura Zestawienie pdf 56,5 2015.11.24 425
OPZ Maius Cisco 29-10-2015 doc 36,0 2015.11.24 423
OPZ Maius HP 29-10-2015 doc 37,0 2015.11.24 415
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 31,0 2015.11.24 400
SPECYFIKACJA TECHNICZNA pom. E- docx 26,2 2015.11.24 393
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 71,5 2015.11.24 417
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.11.24 396
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 37,0 2015.11.24 407
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2015.11.24 395
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 99,5 2015.11.24 437
Zdjęcie nr 1 jpg 1986,5 2015.11.24 425
Zdjęcie nr 2 jpg 2526,6 2015.11.24 406
Zdjęcie nr 3 jpg 2457,5 2015.11.24 427
Zdjęcie nr 4 jpg 2315,7 2015.11.24 405

Pobierz wszystkie dokumenty