Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/11/15

"Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 268704-2015 html 34,1 2015.10.09 615

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 265,5 2015.10.09 524

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 68,5 2015.10.09 682
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 82,0 2015.10.09 693
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 32,0 2015.10.09 643
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz robót doc 2010,0 2015.10.09 702
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1974,5 2015.10.09 670
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,0 2015.10.09 643
Załącznik nr 14a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot.innych podmiotów) doc 1974,5 2015.10.09 689
Załącznik nr 15 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1983,5 2015.10.09 679
Załącznik nr 1a do SIWZ - Zestawienie cen elementów prac projektowych doc 53,5 2015.10.09 671
Załącznik nr 1b do SIWZ - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i inst. wraz z mat. i urz. doc 187,0 2015.10.09 713
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 65,5 2015.10.09 673
Załącznik nr 3 do SIWZ# Program Funkcjonalno-Użytkowy pdf 1393,9 2015.10.09 708
Załącznik nr 3 do SIWZ# Rys. nr 10 - Plan tras transportera pdf 300,9 2015.10.09 640
Załącznik nr 3 do SIWZ# Rys. nr 11 - Plan tras transportera pdf 224,7 2015.10.09 648
Załącznik nr 3 do SIWZ# Rys. nr 12 - Plan tras transportera pdf 88,7 2015.10.09 666
Załącznik nr 3 do SIWZ# Rys. nr 13 - Plan tras transportera pdf 82,9 2015.10.09 635
Załącznik nr 3 do SIWZ# Rys. nr 9 - Plan tras transportera pdf 280,1 2015.10.09 653
Załącznik nr 3 do SIWZ# Schemat nowego transportera uzpeł. do PFU str. 31 pdf 341,1 2015.10.09 658
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 1 pdf 389,8 2015.10.09 670
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 10 pdf 161,4 2015.10.09 652
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 11 pdf 1204,2 2015.10.09 647
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 2 pdf 391,3 2015.10.09 678
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 3 A pdf 4241,0 2015.10.09 655
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 3 B pdf 373,9 2015.10.09 667
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 4 A pdf 3823,7 2015.10.09 644
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 4 B pdf 364,2 2015.10.09 725
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 5 A pdf 4260,4 2015.10.09 656
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 5 B pdf 371,8 2015.10.09 649
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 6 pdf 2105,8 2015.10.09 645
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 7 pdf 467,0 2015.10.09 661
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 8 pdf 215,6 2015.10.09 671
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 9 pdf 203,9 2015.10.09 636
Załącznik nr 3a do SIWZ# POSTANOWIENIE 5560 193 12 pdf 602,6 2015.10.09 649
Załącznik nr 3a do SIWZ# POSTANOWIENIE 5595 66 12 pdf 1757,0 2015.10.09 637
Załącznik nr 3a do SIWZ# str. 1-33 EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochr.ppo pdf 12917,0 2015.10.09 839
Załącznik nr 3b do SIWZ# EKSPERTYZA OPIS pdf 6698,8 2015.10.09 860
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 1 pdf 2771,4 2015.10.09 640
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 2 pdf 2726,3 2015.10.09 628
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 3 pdf 445,2 2015.10.09 668
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 4 pdf 427,7 2015.10.09 650
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 5 pdf 428,7 2015.10.09 634
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 6 pdf 485,3 2015.10.09 651
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 7 pdf 619,6 2015.10.09 646
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres opracowania przez Wykonawcę doc 99,5 2015.10.09 672
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 189,0 2015.10.09 684
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 47,5 2015.10.09 788
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urządzeń i materiałów doc 48,5 2015.10.09 645
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Protokołu odbioru zaawansowania robót xlsx 22,6 2015.10.09 659
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy doc 33,0 2015.10.09 684

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania wykonawców doc 36,5 2015.10.20 528
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1973,5 2015.10.09 670

Pobierz wszystkie dokumenty