Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/10/15

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach realizacji Projektu pn.: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 r. oraz środków krajowych"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253100-2015 html 31,8 2015-09-25 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 4178,0 2015-09-25 495

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 17 do SIWZ#Aneks do Progr. Prac Kons. fasady Pałacu. Krasińskich w W-wie Projekt rewal. otoczenia murków pdf 14179,5 2015-09-28 420
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Program Prac Konserwatorskich renowacji elewacji frontowej Pałacu Krasińskich pdf 87096,2 2015-09-25 622
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Instalacja przeciwoblodzeniowa dachu pdf 121264,6 2015-09-25 643
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew pdf 192817,8 2015-09-25 684
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud. - wyk szklenia arkad od strony parku pdf 20910,0 2015-09-25 588
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt instalacji oświetlenia architektonicznego - Iluminacji pdf 31520,5 2015-09-25 615
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Instalacja Oświetlenia Architektonicznego zewnętrznego - ILUMINACJI pdf 163,1 2015-09-25 635
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Rewaloryzacja otoczenia murków ze schodami pdf 1887,4 2015-09-25 590
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Szklenie arkad od strony parku pdf 2364,4 2015-09-25 579
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej odwodnienia dachu- PR pdf 2638,2 2015-09-25 571
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#wymiana stolarki drzwiowej zew i wew od stronu południowej br budowlana pdf 2062,2 2015-09-25 574
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Wymiana stolarki drzwiowej zew i wew od strony południowej br elektryczna pdf 1406,1 2015-09-25 569
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Instalacja przeciwoblodzeniowa dachu - Pałac Rzeczypospolitej w W-wie pdf 1597,1 2015-09-25 568
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Specyfikacja Wykonania Oświetlenia Zewnętrznego Pałacu Krasińskich w W-wie pdf 506,3 2015-09-25 585
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Szklenie arkad od strony parku w Pałacu Krasińskich - Pał. Rzeczypospolitej pdf 360,8 2015-09-25 618
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Wymiana stolarki drzwiowej zew. i wewn. od strony południowej pdf 563,4 2015-09-25 585
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 3977,0 2015-09-25 586
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 3928,0 2015-09-25 573
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 3928,5 2015-09-25 579
Załącznik nr 11a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot.innych podmiotów) doc 3928,5 2015-09-25 571
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 3937,0 2015-09-25 567
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 3928,5 2015-09-25 583
Załącznik nr 15 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej doc 3929,0 2015-09-25 591
Załącznik nr 16 do SIWZ - Zestawienie przedmiarów doc 3930,0 2015-09-25 609
Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela robót z wyceną - załącznik nr 1 a do formularza oferty xls 40,0 2015-09-25 621
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 3953,0 2015-09-25 602
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy doc 4061,0 2015-09-25 595
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 3944,0 2015-09-25 600
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wniosku - Zatwierdzenie, urządzeń i materiałów doc 3944,5 2015-09-25 567
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 3929,0 2015-09-25 570
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób docx 3925,6 2015-09-25 576
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób--doświadczenie docx 3925,6 2015-09-25 884
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 3976,0 2015-09-25 592

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2015-10-02) doc 3942,0 2015-10-02 391
Odpowiedź na pytania do treści SIWZ. Informacja o zmianie treści SIWZ (2015-10-06) doc 3946,5 2015-10-06 376
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr 12 pdf 1126,7 2015-10-06 366
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr 13 pdf 772,0 2015-10-06 372
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr EO1 pdf 883,7 2015-10-06 368
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr EO2 pdf 651,3 2015-10-06 376
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud. - wyk szklenia arkad od strony parku# strona 6 pdf 602,7 2015-10-06 394
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1710 oprawa ledowa pdf 382,9 2015-10-02 368
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1711 oprawa ledowa pdf 349,3 2015-10-02 407
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1712 oprawa ledowa pdf 359,7 2015-10-02 362
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1713 oprawa ledowa pdf 353,1 2015-10-02 378
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1715 oprawa ledowa pdf 362,7 2015-10-02 391
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# ELFO led pdf 380,7 2015-10-02 362
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# FLOOR 1851 oprawa gruntowa pdf 429,8 2015-10-02 367
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# MICRO LISET cylindrical pdf 431,3 2015-10-02 389
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# MINIFLOOR 1883 oprawa gruntowa ledowa pdf 380,8 2015-10-02 410
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# STAR 1147 reflektor pdf 372,7 2015-10-02 376
Zał.19 do SIWZ#Stolarka drzwiowa zew. i wew# PLANET PL pdf 3228,0 2015-10-02 372

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (z dnia 2015-10-05) doc 3932,5 2015-10-06 397
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 3926,0 2015-09-25 601

Pobierz wszystkie dokumenty