Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/10/15

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach realizacji Projektu pn.: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 r. oraz środków krajowych"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253100-2015 html 31,8 2015.09.25 688

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 4178,0 2015.09.25 700

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 17 do SIWZ#Aneks do Progr. Prac Kons. fasady Pałacu. Krasińskich w W-wie Projekt rewal. otoczenia murków pdf 14179,5 2015.09.28 672
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Program Prac Konserwatorskich renowacji elewacji frontowej Pałacu Krasińskich pdf 87096,2 2015.09.25 855
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Instalacja przeciwoblodzeniowa dachu pdf 121264,6 2015.09.25 868
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew pdf 192817,8 2015.09.25 924
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud. - wyk szklenia arkad od strony parku pdf 20910,0 2015.09.25 849
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt instalacji oświetlenia architektonicznego - Iluminacji pdf 31520,5 2015.09.25 841
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Instalacja Oświetlenia Architektonicznego zewnętrznego - ILUMINACJI pdf 163,1 2015.09.25 905
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Rewaloryzacja otoczenia murków ze schodami pdf 1887,4 2015.09.25 850
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Szklenie arkad od strony parku pdf 2364,4 2015.09.25 813
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej odwodnienia dachu- PR pdf 2638,2 2015.09.25 812
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#wymiana stolarki drzwiowej zew i wew od stronu południowej br budowlana pdf 2062,2 2015.09.25 832
Zał. nr 17 do SIWZ#Przedmiary Robót#Wymiana stolarki drzwiowej zew i wew od strony południowej br elektryczna pdf 1406,1 2015.09.25 817
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Instalacja przeciwoblodzeniowa dachu - Pałac Rzeczypospolitej w W-wie pdf 1597,1 2015.09.25 806
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Specyfikacja Wykonania Oświetlenia Zewnętrznego Pałacu Krasińskich w W-wie pdf 506,3 2015.09.25 836
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Szklenie arkad od strony parku w Pałacu Krasińskich - Pał. Rzeczypospolitej pdf 360,8 2015.09.25 878
Zał. nr 17 do SIWZ#Specyfikacje Techniczne#STWiOR Wymiana stolarki drzwiowej zew. i wewn. od strony południowej pdf 563,4 2015.09.25 820
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 3977,0 2015.09.25 839
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 3928,0 2015.09.25 818
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 3928,5 2015.09.25 837
Załącznik nr 11a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot.innych podmiotów) doc 3928,5 2015.09.25 823
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 3937,0 2015.09.25 802
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 3928,5 2015.09.25 834
Załącznik nr 15 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej doc 3929,0 2015.09.25 829
Załącznik nr 16 do SIWZ - Zestawienie przedmiarów doc 3930,0 2015.09.25 854
Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela robót z wyceną - załącznik nr 1 a do formularza oferty xls 40,0 2015.09.25 1094
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 3953,0 2015.09.25 862
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy doc 4061,0 2015.09.25 828
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 3944,0 2015.09.25 880
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wniosku - Zatwierdzenie, urządzeń i materiałów doc 3944,5 2015.09.25 800
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 3929,0 2015.09.25 824
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób docx 3925,6 2015.09.25 824
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób--doświadczenie docx 3925,6 2015.09.25 1568
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 3976,0 2015.09.25 838

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2015-10-02) doc 3942,0 2015.10.02 629
Odpowiedź na pytania do treści SIWZ. Informacja o zmianie treści SIWZ (2015-10-06) doc 3946,5 2015.10.06 614
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr 12 pdf 1126,7 2015.10.06 595
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr 13 pdf 772,0 2015.10.06 615
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr EO1 pdf 883,7 2015.10.06 611
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud-wyk Wymiana Stolarki drzwiowej zew i wew# rysunki nr EO2 pdf 651,3 2015.10.06 611
Zał. nr 17 do SIWZ#Dokumentacja Projektowa#Projekt bud. - wyk szklenia arkad od strony parku# strona 6 pdf 602,7 2015.10.06 643
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1710 oprawa ledowa pdf 382,9 2015.10.02 642
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1711 oprawa ledowa pdf 349,3 2015.10.02 673
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1712 oprawa ledowa pdf 359,7 2015.10.02 597
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1713 oprawa ledowa pdf 353,1 2015.10.02 629
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# CRIPTO 1715 oprawa ledowa pdf 362,7 2015.10.02 633
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# ELFO led pdf 380,7 2015.10.02 592
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# FLOOR 1851 oprawa gruntowa pdf 429,8 2015.10.02 611
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# MICRO LISET cylindrical pdf 431,3 2015.10.02 616
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# MINIFLOOR 1883 oprawa gruntowa ledowa pdf 380,8 2015.10.02 635
Zał.18 do SIWZ#ILUMINACJA# STAR 1147 reflektor pdf 372,7 2015.10.02 629
Zał.19 do SIWZ#Stolarka drzwiowa zew. i wew# PLANET PL pdf 3228,0 2015.10.02 586

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (z dnia 2015-10-05) doc 3932,5 2015.10.06 641
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 3926,0 2015.09.25 841

Pobierz wszystkie dokumenty