Szczegóły ogłoszenia

II/264/1/15

"Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie minimum 3000 obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej "

Biblioteka Narodowa

                     

Załączniki do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty