Szczegóły ogłoszenia

ZP/4710/D/15

"Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konserwacyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 16,3 2015.09.17 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 42,5 2015.09.17 259

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia Załącznik nr 2 do przyszłej umowy xlsx 15,4 2015.09.17 315
Zał. nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków docx 17,5 2015.09.17 277
Zał. nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 17,3 2015.09.17 288
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty docx 31,4 2015.09.17 281
Załącznik Nr 5 - Istotne postanowienia umowy docx 38,4 2015.09.17 282
Załącznik nr 2 formularz cenowy xlsx 17,5 2015.09.17 314
Załącznik nr 4 do umowy Zestawienie zamówień pdf 166,9 2015.09.17 296
Załącznik nr 4a - Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5 docx 19,2 2015.09.17 268

Pobierz wszystkie dokumenty