Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/9/15

"Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 131373-2015 html 33,4 2015.09.04 771

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 137669-2015 html 1,5 2015.09.17 652
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 139471-2015 html 3,1 2015.09.22 687

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 278,5 2015.09.04 500

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 68,5 2015.09.04 739
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 82,0 2015.09.04 701
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1975,0 2015.09.04 728
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz robót (NIEAKTUALNY) doc 2010,0 2015.09.04 620
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1974,5 2015.09.04 739
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1974,0 2015.09.04 706
Załącznik nr 14a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot.innych podmiotów) doc 1974,5 2015.09.04 716
Załącznik nr 15 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1983,0 2015.09.04 729
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1973,0 2015.09.04 713
Załącznik nr 1a do SIWZ - Zestawienie cen elementów prac projektowych doc 53,0 2015.09.04 730
Załącznik nr 1b do SIWZ - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i inst. wraz z mat. i urz. (NIEAKTUALNY) doc 186,5 2015.09.04 598
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 72,5 2015.09.04 766
Załącznik nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy pdf 1399,4 2015.09.04 825
Załącznik nr 3a do SIWZ# POSTANOWIENIE 5560 193 12 pdf 602,6 2015.09.04 731
Załącznik nr 3a do SIWZ# POSTANOWIENIE 5595 66 12 pdf 1757,0 2015.09.04 737
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 1 pdf 389,8 2015.09.04 713
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 10 pdf 161,4 2015.09.04 737
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 11 pdf 1204,2 2015.09.04 764
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 2 pdf 391,3 2015.09.04 759
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 3 A pdf 4241,0 2015.09.04 737
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 3 B pdf 373,9 2015.09.04 716
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 4 A pdf 3823,7 2015.09.04 717
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 4 B pdf 364,2 2015.09.04 708
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 5 A pdf 4260,4 2015.09.04 775
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 5 B pdf 371,8 2015.09.04 763
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 6 pdf 2105,8 2015.09.04 721
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 7 pdf 467,0 2015.09.04 706
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 8 pdf 215,6 2015.09.04 734
Załącznik nr 3a do SIWZ# rys. nr 9 pdf 203,9 2015.09.04 740
Załącznik nr 3a do SIWZ# str. 1-33 EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochr.ppoż. pdf 12917,0 2015.09.04 909
Załącznik nr 3b do SIWZ -EKSPERTYZA OPIS pdf 6698,8 2015.09.04 1410
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 1 pdf 2771,4 2015.09.04 725
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 2 pdf 2726,3 2015.09.04 700
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 3 pdf 445,2 2015.09.04 747
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 4 pdf 427,7 2015.09.04 701
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 5 pdf 428,7 2015.09.04 707
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 6 pdf 485,3 2015.09.04 697
Załącznik nr 3b do SIWZ# RYS nr 7 pdf 619,6 2015.09.04 715
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres opracowania przez Wykonawcę doc 100,0 2015.09.04 750
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 214,0 2015.09.04 810
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 47,0 2015.09.04 730
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urządzeń i materiałów doc 49,0 2015.09.04 4490
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Protokołu odbioru zaawansowania robót xlsx 22,6 2015.09.04 744
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy doc 33,0 2015.09.04 730

Zmiany specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty