Szczegóły ogłoszenia

ZP/4435/D/15

"Dostawa czasopism i baz danych 2016"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 175,7 2015.08.27 596

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 227,5 2015.09.01 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Pakiet 1Z doc 122,5 2015.09.01 353
Załącznik A - Pakiet 4Z doc 33,0 2015.09.01 343
Załącznik A - Pakiet 5Z doc 41,0 2015.09.01 324
Załącznik A - Pakiet 6 doc 551,0 2015.09.01 341
Załącznik A - Pakiet 2Z doc 77,5 2015.09.01 356
Załącznik A - Pakiet 3Z rtf 677,8 2015.09.01 358
Załącznik A - Pakiet 7 doc 683,5 2015.09.01 356
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 40,5 2015.09.01 336
Załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2015.09.01 344
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 doc 35,0 2015.09.01 326
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 doc 30,5 2015.09.01 331
załącznik nr 5 - wykaza dostaw doc 33,0 2015.09.01 330
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,0 2015.09.01 318
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 27,2 2015.09.01 431

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 2485,7 2015.09.16 349
Załącznik A - Nowy - Pakiet 1Z doc 125,5 2015.09.16 312

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania -1 pdf 920,4 2015.09.21 319
odpowiedzi na pytania-2 pdf 529,7 2015.10.01 280

Pobierz wszystkie dokumenty