Szczegóły ogłoszenia

ZP/4435/D/15

"Dostawa czasopism i baz danych 2016"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 175,7 2015.08.27 617

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 227,5 2015.09.01 309

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Pakiet 1Z doc 122,5 2015.09.01 371
Załącznik A - Pakiet 4Z doc 33,0 2015.09.01 361
Załącznik A - Pakiet 5Z doc 41,0 2015.09.01 340
Załącznik A - Pakiet 6 doc 551,0 2015.09.01 359
Załącznik A - Pakiet 2Z doc 77,5 2015.09.01 378
Załącznik A - Pakiet 3Z rtf 677,8 2015.09.01 376
Załącznik A - Pakiet 7 doc 683,5 2015.09.01 370
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 40,5 2015.09.01 350
Załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 32,5 2015.09.01 361
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 doc 35,0 2015.09.01 341
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 doc 30,5 2015.09.01 348
załącznik nr 5 - wykaza dostaw doc 33,0 2015.09.01 346
Załącznik nr 6 - zobowiązanie doc 45,0 2015.09.01 334
załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy docx 27,2 2015.09.01 448

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 2485,7 2015.09.16 375
Załącznik A - Nowy - Pakiet 1Z doc 125,5 2015.09.16 329

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania -1 pdf 920,4 2015.09.21 336
odpowiedzi na pytania-2 pdf 529,7 2015.10.01 295

Pobierz wszystkie dokumenty