Szczegóły ogłoszenia

ZP/4105/D/15

"Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego do auli Collegium Europaeum w Gnieźnie"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,3 2015.08.10 362

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_4105_D_15 doc 183,0 2015.08.10 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 47,0 2015.08.10 415
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 22,0 2015.08.10 437
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.08.10 411
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2015.08.10 426
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 38,0 2015.08.10 408
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy.doc docx 27,1 2015.08.10 408
Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia doc 40,0 2015.08.10 424
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2015.08.10 401

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 41,5 2015.08.26 330

Pobierz wszystkie dokumenty