Szczegóły ogłoszenia

ZP/84/B/15

"Remont oświetlenia nad sceną Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,0 2015.08.10 428

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 169,0 2015.08.10 409

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 60,0 2015.08.10 472
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2015.08.10 479
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2015.08.10 554
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 35,5 2015.08.10 473
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2015.08.10 495
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 99,0 2015.08.10 473
Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna pdf 823,2 2015.08.10 487
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót pdf 77,2 2015.08.10 505

Pobierz wszystkie dokumenty