Szczegóły ogłoszenia

ZP/85/B/15

"Remont wraz z modernizacją domu studenckiego "Hanka" przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 159,7 2015.08.07 1123

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1 pdf 1456,7 2015.09.08 636

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 241,0 2015.08.12 934

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 53,5 2015.08.12 842
Załącznik nr 10 - Dokementacja projektowa_Technologia kuchni zip 1420,0 2015.08.12 781
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_ 1Instalacje słaboprądowe zip 34163,0 2015.08.12 827
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_ 2Instalacje słaboprądowe zip 30984,3 2015.08.12 843
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_1 Architektura zip 24326,4 2015.08.12 986
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_1Instalacje sanitarne zip 34925,8 2015.08.12 879
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_1Konstrukcja zip 48677,5 2015.08.12 776
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_1silnoprądowe zip 37895,6 2015.08.12 755
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_2 Architektura zip 45007,0 2015.08.12 810
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_2Instalacje sanitarne zip 23160,8 2015.08.12 818
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_2Konstrukcja zip 21980,2 2015.08.12 746
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_2silnoprądowe zip 30752,0 2015.08.12 740
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_3 Architektura zip 48547,6 2015.08.12 815
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_3Instalacje sanitarne zip 33397,9 2015.08.12 835
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_3silnoprądowe zip 37645,1 2015.08.12 742
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_4 Architektura zip 42980,9 2015.08.12 813
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_4Instalacje sanitarne zip 39481,5 2015.08.12 834
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_5 Architektura zip 41135,1 2015.08.12 768
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_5Instalacje sanitarne zip 29663,1 2015.08.12 808
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_6 Architektura zip 29856,4 2015.08.12 771
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Automatyka zip 19024,5 2015.08.12 769
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Drenaż zip 2261,0 2015.08.12 713
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_książka pomieszczeń zip 4304,6 2015.08.12 697
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Operat akustyczny zip 9801,3 2015.08.12 683
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Technologia sceniczna zip 29129,8 2015.08.12 708
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Układ drogowy zip 13026,7 2015.08.12 692
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Wyburzenia zip 12087,5 2015.08.12 717
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa_Zagospodarowanie terenu zip 22010,4 2015.08.12 726
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy doc 44,5 2015.08.12 796
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2015.08.12 690
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2015.08.12 692
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,5 2015.08.12 708
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,5 2015.08.12 717
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 72,0 2015.08.12 694
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 116,5 2015.08.12 776
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 5604,8 2015.08.12 791
Załącznik nr 9 - Przedmiary robót zip 2281,2 2015.08.12 953

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ1 pdf 234,5 2015.08.17 749
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót_branża elektr pdf 417,2 2015.08.17 916

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
30.03.2015_DS Hanka (prd) bud 3 (8%) pdf 1807,1 2015.09.24 367
30.03.2015_DS Hanka (prd) bud 3 (8%)ath ath 1379,8 2015.09.24 358
30.03.2015_DS Hanka (prd) bud3 (8%) pdf 1807,1 2015.09.25 412
30.03.2015_DS Hanka (prd) bud3 (8%)ath ath 1379,8 2015.09.25 345
KW-01-10 - zał. do odpowiedzi 365 zip 994,0 2015.09.25 338
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 887,5 2015.08.19 867
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ10 pdf 2064,6 2015.09.25 394
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ11 doc 92,5 2015.09.29 376
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ12 doc 56,5 2015.10.01 342
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 838,0 2015.08.24 774
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ3 pdf 2598,7 2015.08.28 647
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ4 pdf 3028,8 2015.09.01 641
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ5 + zmiana term.otwarcia ofert pdf 4680,1 2015.09.08 569
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ6 pdf 10530,6 2015.09.14 746
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ7 pdf 7108,0 2015.09.14 487
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ8 pdf 16073,2 2015.09.17 452
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ9 pdf 5012,7 2015.09.24 456
Przedmiary ATH zip 361,9 2015.08.24 739
Załącznik do odp. 23 - Dokumentacja geologiczna pdf 5035,2 2015.09.01 487
Załącznik do odp. 37 - nr KK-01-260 rev.01 Konstr pomostu techn.w stoł.1 pdf 825,1 2015.09.01 490
Załącznik do odp. 37 - nr KK-01-260 rev.01 Konstr pomostu techn.w stoł.2 pdf 1015,7 2015.09.01 450
Załącznik do odp. 37 - nr KK-01-260 rev.01 Konstr pomostu techn.w stoł.3 pdf 606,2 2015.09.01 438
Załącznik do odp. 37 - nr KK-01-260 rev.01 Konstr pomostu techn.w stoł.4 pdf 536,9 2015.09.01 474
Załącznik do odp. 37 - nr KK-01-260 rev.01 Konstr pomostu techn.w stoł.5 pdf 659,2 2015.09.01 452
Załącznik do odp. 38 - DS Hanka Uzgodnienia zip 34448,3 2015.09.01 500
Załącznik do odp. 38 - przebudowa zjazdów zip 11169,9 2015.09.01 459
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_po zmianie doc 57,0 2015.08.28 559
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy_po zmianie doc 48,0 2015.08.28 537
Załączniki do odp.na zapytania w sprawie SIWZ6 zip 4862,7 2015.09.14 435
Załączniki do odp.na zapytania w sprawie SIWZ7 zip 6482,9 2015.09.14 436
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ8 zip 4975,3 2015.09.17 451
Załączniki do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ9 zip 2465,7 2015.09.24 385
Załączniki dot. wyposażenia - zał. do odpowiedzi 376 zip 254,0 2015.09.25 399

Pobierz wszystkie dokumenty